Hyväksymis- ja omistautumisterapia: lupaava lähestymistapa pitkittyneen COVID-tartunnan kanssa eläville

Kirjoittanut Amy Barradell, Leicesterin yliopistollisesta sairaalasta, NHS-säätiöstä

Mitä sinulle tarkoittavat sanat ’pitkittynyt COVID’?

Osalla COVID-19 koronavirustartunnan saaneista taudin oireet jatkuvat jopa yli neljä viikkoa sairastetun koronainfektion jälkeen. Tyypillisesti nämä henkilöt kokevat sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita, kunten hengästymistä, väsymystä, ahdistuneisuutta ja kognitiivisia vaikeuksia. Näin oireilevat nimittävät tilaansa ‘pitkittyneeksi COVID:ksi’.

Kokemukseni mukaan…

Työssäni pitkittyneestä COVID:sta kärsivien kanssa olen huomannut, että ihmisille on usein vaikeaa hyväksyä uudet oireensa ja niiden seuraukset. Tämä saattaa estää heitä hyödyntämästä itsesäätelystrategioita, jotka voisivat helpottaa heidän tilaansa. He keskittävät huomionsa asioihin, joita pystyivät tekemään ennen tartuntaa ja siihen, kuinka heidän elämäntilanteensa on huonontunut diagnoosin jälkeen. Tällaista reagointia voidaan kutsua kokemukselliseksi välttelyksi. Kokemuksellinen välttely tarkoittaa yksilön yritystä tai halua tukahduttaa ei-toivottuja sisäisiä kokemuksia, kuten tunteita, ajatuksia, muistoja tai kehollisia tuntemuksia. Tyypillisesti haittoihin keskittyessä unohtuu oireiden alkuperäinen tehtävä, eli kehon ja käytösmuutostarpeiden ilmaisu. Sisäisten kokemusten välttely saattaa myös haitata päivittäistä elämää ja hetkessä elämistä.

Lisäksi pitkittyneen COVID:in kanssa elävillä saattaa esiintyä masennuksen oireita. Tutkimusten mukaan yli 25%:lla sairaalahoitoa tarvinneista COVID-19 potilaista on lisäksi masennuksen oireita kuusi kuukautta kotiutumisen jälkeen. Masennus ja sen oireet voivat johtaa siihen, että henkilö välttelee erilaisia, myös mielekkäitä ja omien arvojen mukaisia, tilanteita.

Psykologisen joustavuuden rooli pitkittyneessä COVID-tartunnassa

Psykologinen joustavuus on Hyväksymis- ja Omistautumisterapian (HOT) keskeinen toimintamekanismi. Siinä yhdistyvät terapian kolme tukipilaria: (1) erilaisten kokemusten kohtaaminen, (2) läsnäolo nykyhetkessä, sekä (3) itselle tärkeiden arvojen tunnistaminen ja niiden mukainen toiminta. Kokemuksellisen välttelyn ja masennusoireiden vuoksi pitkittyneestä COVID:sta kärsivillä saattaa olla haasteita psykologisen joustavuuden suhteen. Näin ollen psykologisen joustavuuden harjoittaminen saattaa olla heidän kohdallaan erityisen hedelmällistä.

HOT-terapian avulla voidaan esimerkiksi auttaa kohti terveellisempää suhtautumista negatiiviseen stressiin (kokemuksellinen välttely), hyväksymään ’uusi normaali’ (tietoisuus nykyhetkestä) sekä motivoida ja varustaa tekemään henkilökohtaisesti tärkeitä muutoksia elämässä (arvojen mukainen toiminta). HOT-terapian käyttö pitkittyneen COVID:in tukimuotona on tuottanut lupaavia tuloksia. Terapiamuotoon osallistuneet raportoivat lisääntynyttä hyvinvointia ja kykyä käsitellä oireista aiheutuvaa stressiä (kuten ahdistusta) paremmin.

HOT-terapian käyttö klinikalla – Joen tapaus

Joe (nimi keksitty) edustaa laajaa kirjoa pitkittyneestä COVID:sta kärsivistä ihmisistä, joiden kanssa työskentelin klinikalla. Kun tapasin Joen ensimmäistä kertaa, hän kärsi säännöllisesti toistuvista oireilujaksoista. Hänen lamaannuttavimmat oireensa olivat epänormaali hengästyminen ja väsyneisyys, jotka tekivät arkielämästä hyvin raskasta. Joe pelkäsi toistuvia oireilujaksoja ja vältteli tekemästä asioita, jotka saattaisivat sellaisen laukaista (kokemuksellinen välttely). Hän esimerkiksi vietti vähäisesti aikaa hänelle normaalisti iloa ja merkitystä tuovien aktiviteettien parissa (haasteita arvojen mukaan toimimisessa).

Tapaamisissa kävimme läpi kaikki HOT-terapian tukipilarit:

 • Mielen kontrollin heikentäminen – ajatusten havainnointi ja irti päästäminen ilman niihin jumittumista tai hyväksymistä sellaisenaan. On myös tärkeää osata erottaa tunteet ja ajatukset todellisista tapahtumista. Tulkintamme tilanteista ei aina vastaa todellisuutta.
 • Kyky olla läsnä nykyhetkessä – aistielämyksiin ja tunteisiin keskittyminen, sekä niiden kohtaaminen läsnäolon kautta.
 • Arvot – itselle tärkeimpien asioiden tunnistaminen.
 • Omistautuminen – asettaa itselle tärkeitä, arvojen mukaisia tavoitteita ja omistautua ja sitoutua niihin entistä lujemmin ja joustavammin.
 • Havannoiva minä – itsen ”ulkopuolelta” tarkastelu ja ajatusten katsominen etäältä (perspektiivin tarkennus), niihin kiinnittymättä.
 • Hyväksyntä – oman kontrollin ulkopuolella olevien asioiden hyväksyntä ja huomion keskittäminen siihen mitä voi kontrolloida (eli käyttäytymiseen).

Toisella tapaamiskerralla Joe asetti itselleen kaksi arvojensa mukaista toimintatavoitetta. Käytin motivoivan haastattelun tekniikoita tukeakseni häntä SMART-tavoitteiden asettamisessa ja autoin häntä luomaan ”jos/kun… sitten” suunnitelman, jonka avulla hän pystyi varautumaan mahdollisiin haasteisiin.

Neljä viikkoa myöhemmin Joe kertoi ylpeänä, kuinka oli onnistunut asettamissaan tavoitteissa. Tämän lisäksi, hän oli lisännyt arkipäiviinsä useamman läsnäoloharjoituksen, esimerkiksi kiitollisuus päiväkirjan täyttämisen ja 5-minuutin joogahetken. Hän kertoi, että oli harjoittanut psykologista joustavuutta ja näin pystynyt perustamaan päätöksensä arvoihinsa vallitsevan tunnetilan sijaan. Lisäksi hän koki masennusoireidensa vähentyneen ja saaneensa itseluottamusta itsesäätelyn toteuttamiseen tapaamisten ulkopuolella.

Suositukset terveysalan ammattilaisille, jotka tukevat pitkittyneestä COVID:sta kärsiviä:

 1. Muista tehdä biopsykososiaalinen arviointi – huomioi oireiden monimutkaisuus ja niiden yksilölliset seuraukset. Näin on helpompi luoda potilaskeskeinen hoitosuunnitelma. Älä pelkää kysyä vaikeitakin kysymyksiä, kuten: ”Minkä oireen kanssa kamppailet eniten?”; ”Miten oireet vaikuttavat elämääsi?”; ”Mitä ajattelet kokiessasi oireita?”
 2. Harkitse psykologisen joustokyvyn mittaamista – Comprehensive assessment of Acceptance and Commitment Therapy (CompACT) on nopea ja validoitu joustokyvyn arviointimenetelmä. Pystyt nopeasti tunnistamaan mitkä psykologisen joustavuuden tukipilareista tarvitsevat parannusta ja voit tehdä suunnitelman sen mukaisesti. Joshaasteena on esimerkiksi arvojen mukaisen toiminnan välttely, voitte tutkia ydinarvoja ja luoda SMART-tavoitteen).
 3. Anna läsnäoloharjoituksia – läsnäoloharjoitukset voivat olla erityisen hyödyllisiä HOT-terapiassa psyykkisen joustavuuden kehittämisessä. Voit ohjata esimerkiksi käyttämään seuraavia harjoitteita:
  1. Kognitiivinen diffuusio – Lehdet virrassa
  2. Läsnäolo tässä hetkessä – Huomaa 5 asiaa
  3. ‘Itse’ kontekstina – Näyttämö vertaus
 4. Pidä itsesi ajan tasalla hoitosuosituksista – kuten monien muidenkin sairauksien kohdalla, tutkittu tieto pitkittyneestä COVID:sta lisääntyy koko ajan, joten päivitä tietojasi kirjallisuudesta ja kliinisistä käytänteistä säännöllisesti, esimerkiksi tutustumalla kasvavaan näyttöön HOT-terapian toimivuudesta!
 5. Älä jää yksin, hanki itsellesi tukea – pitkittyneestä COVID:sta kärsivien kanssa työskentely voi olla haastavaa, joten varmista, että saat säännöllisesti ohjausta henkilöltä, johon luotat ja jonka kanssa voit luottamuksellisesti keskustella hankalilta tuntuvista tapauksista. Keskustelu voi auttaa niin tapausten selvittämisessä ja samalla tukee psyykkistä jaksamista työssäsi.

[Kääntänyt Eleonoora Hintsa & Malin Ekholm]