Self-efficacy: Víra “can-do”, která umožňuje lidem změnit životní styl

Posted Posted in Motivation, Self-efficacy

Ralf Schwarzer, Freie Universität Berlin, Německo a SWPS Univerzita sociálních a humanitních věd v Polsku Změna chování může být často žádoucí, ale náročná k uskutečnění. Například zanechání kouření, zdravé stravování a dodržování režimu fyzické aktivity vyžaduje motivaci, úsilí a vytrvalost. Ačkoli při změně chování hraje roli mnoho psychologických faktorů, self-efficacy je jeden z těch nejdůležitějších.  […]

Jak mluvit s pacienty: když lékař hovoří jasně, ale pacient přesto nerozumí

Posted Posted in Communication

Anne Marie Plass, Lékařské centrum Univerzity v Göttingenu, Německo Nedávno si mi postěžovala kolegyně dermatoložka, která se ve fakultní nemocnici specializuje na psoriázu (chronické onemocnění kůže), kolik z jejích pacientů nedodržuje správně léčbu, i když si společně nastavili cíle a společně se rozhodli pro formu léčby. Please follow and like us:

Seberegulace od teorie k praxi: jak podpořit pacienty a jejich cíle

Posted Posted in Self-regulation

Stan Maes & Véronique De Gucht, Leiden University, Netherlands V průběhu posledních desetiletí se role jednotlivce ve zdravotním systému vyvinula od „dodržování léčebného režimu (compliance)“, které naznačuje poslušnost, k „self-managementu“, který zdůrazňuje vlastní odpovědnost za zdraví i zvládání nemoci. V poslední době se v tomto ohledu pokročilo k pojmu „seberegulace“, tj. systematický proces zahrnující stanovování si osobních […]

Jak plánovat a mapovat intervence pro změnu chování – strategie založené na teorii a výzkumech

Posted Posted in Behavioural theory, Intervention design

Gerjo Kok, Maastrichtská univerzita, Nizozemsko; Texaská univerzita v Houstonu, USA V současné době existuje široká řada kampaní a intervencí zaměřených na zdraví veřejnosti a změnu zdravotních návyků, ale jen málo z nich se zakládá na teorii nebo výzkumu. Tento příspěvek stručně popíše, jak při navrhování intervencí postupují psychologové z oblasti psychologie zdraví, a ukáže, jak se tyto procesy liší […]

Velmi krátké intervence pro změnu chování v oblasti zdravotní péče

Posted Posted in Interventions

Stephen Sutton, Univerzita v Cambridge, Anglie Velké problémy vyžadují velká řešení. Vypořádat se s „Velkou čtyřkou“ chování (fyzická inaktivita, užívání tabáku, nadměrná konzumace jídla a alkoholu) tak, aby to mělo významný vliv na veřejné zdraví, vyžaduje odstupňované intervence, které mohou oslovit velký počet lidí. Jedním ze slibných přístupů v oblasti zdravotní péče je používání krátkých intervencí, které […]

Psychologie zdraví v každodenní praxi

Posted Posted in Health Psychology

Co je na psychologii zdraví praktického? Psychologie zdraví je mladý, dynamický a rychle se rozvíjející psychologický obor. Psychologové zdraví se zaměřují na aplikaci psychologických teorií a poznatků: v podpoře a udržování zdraví a v prevenci onemocnění, při zkoumání, jak lidé reagují na nemoc, vyrovnávají se s ní, a jak se zotavují, při personalizaci léčby a intervencí, při […]