Mengenai blog ini

Hello dan selamat datang ke laman Psikologi Kesihatan Praktikal.

Blog ini adalah mengenai Psikologi Kesihatan dan  juga cara-cara mengaplikasikannya di dalam amalan Psikologi Kesihatan.. Matlamat kami adalah untuk menterjemahkan kajian-kajian penyelidikan kepada blog yang lebih mudah dan jelas untuk difahami. Justeru, maklumat dari blog-blog ini dapat diaplikasikan kepada amalan Psikologi Kesihatan

Untuk menerima terbitan bulanan kami, anda boleh mendaftar di bawah. Kami akan menghantar notifikasi kepada anda apabila blog baru diterbitkan. Kami menggunakan media sosial (Facebook) untuk menghuraikan dan membincangkan blog-blog ini.

Kami bekerjasama dengan Persatuan Psikologi Kesihatan Eropah dan Penerbit Nasional kami adalah ahli persatuan ini. Ahli-ahli persatuan ini menterjemahkan maklumat  penyelidikan psikologi kesihatan dalam bidang kepakaran mereka untuk menerangkan hasil penemuan kepada para pengamal di negara Eropah dalam bahasa yang digunakan di situ.

Itu sahaja. Harap anda akan menyukai blog ini.

Medicine doctor hand working with modern computer interface as medical concept