Rozhovor s pacientom: Čo lekár hovorí a čomu pacient zjavne nerozumie

Posted Posted in Uncategorized

Anne Marie Plass, Univerzitné Medicínske Centrum v Göttingene, Nemecko Pred nejakým časom sa známa dermatologička, ktorá pracuje ako špecialistka na psoriázu (chronické kožné ochorenie) v univerzitnej nemocnici, sťažovala na mnohých pacientov, ktorí nedodržiavajú liečbu napriek tomu, že mali stanovený spoločný cieľ na základe zdieľaného spoločného rozhodovania s ňou ako s ich lekárkou. Please follow and like […]

Seba-regulácia – pd teórie k praxi: ako podporovať svojich pacientov pri dosahovaní ich cieľov na ceste k zmene

Posted Posted in Self-regulation, Uncategorized

Stan Maes & Véronique De Gucht, Leiden University, Holandsko V priebehu posledných desaťročí sa úloha jednotlivcov v systéme zdravotnej starostlivosti vyvíjala od “dodržiavania lekárskych režimov”, čo naznačuje poslušnosť; k “seba-manažmentu”, čo označuje zodpovednosť za kontrolu vlastného zdravia alebo choroby. To nedávno pokročilo ešte ďalej k myšlienke “seba-regulácie”, systematického procesu, ktorý zahŕňa stanovenie osobných cieľov týkajúcich […]

Plánovanie intervencií na zmenu správania založených na teórii a dôkazoch: Intervenčné mapovanie

Posted Posted in Behavioural theory, Intervention design

Gerjo Kok, Maastricht University, the Netherlands; University of Texas at Houston, USA V súčasnosti existuje široká škála kampaní a intervencií na zlepšenie verejného zdravia a na zmenu so zdravím súvisiaceho správania, ale mnohé z nich nie sú “založené na teórii a dôkazoch”. Tento príspevok stručne opisuje procesy, ktoré psychológovia v oblasti zdravia prijímajú pri rozvíjaní […]

Very Brief Interventions

Posted Posted in Interventions

Stephen Sutton, University of Cambridge, England Veľké problémy vyžadujú rozsiahle riešenia. Riešenie problémov v tzv. “veľkej 4” (nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerná konzumácia potravín a alkoholu) si vyžaduje škálovateľné intervencie, ktoré môžu zasiahnuť veľký počet ľudí na to, aby dosiahli významný vplyv na verejné zdravie. Jedným zo sľubných prístupov je použitie krátkych intervencií poskytovaných lekárskymi pracovníkmi […]

Využitie psychológie zdravia vo vašej každodennej praxi

Posted Posted in Health Psychology

Karen Morgan, Perdana University Royal College of Surgeons in Ireland Medical School, Kuala Lumpur, Malajzia a Robbert Sanderman, University of Groningen a Health and Technology University of Twente, Holandsko. Čo je praktické na psychológii zdravia? Psychológia zdravia je mladá, dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína v rámci psychológie. Psychológovia zdravia sa zameriavajú na aplikáciu psychologickej […]