Very Brief Interventions

Posted on Posted in Interventions

Stephen Sutton, University of Cambridge, England Veľké problémy vyžadujú rozsiahle riešenia. Riešenie problémov v tzv. “veľkej 4” (nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerná konzumácia potravín a alkoholu) si vyžaduje škálovateľné intervencie, ktoré môžu zasiahnuť veľký počet ľudí na to, aby dosiahli významný vplyv na verejné zdravie. Jedným zo sľubných prístupov je použitie krátkych intervencií poskytovaných lekárskymi pracovníkmi […]

Využitie psychológie zdravia vo vašej každodennej praxi

Posted on Posted in Health Psychology

Karen Morgan, Perdana University Royal College of Surgeons in Ireland Medical School, Kuala Lumpur, Malajzia a Robbert Sanderman, University of Groningen a Health and Technology University of Twente, Holandsko. Čo je praktické na psychológii zdravia? Psychológia zdravia je mladá, dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína v rámci psychológie. Psychológovia zdravia sa zameriavajú na aplikáciu psychologickej […]