Социална подкрепа и здравно поведение: как да преминем от добронамерена към квалифицирана подкрепа

Posted Posted in Interventions, Social Support

Урте Шолц, Университет Цюрих, и Гертрауд Щадлар, Университет Абърдийн

Социалната подкрепа изглежда като явление, което е само и единствено позитивно. Какво негативно може да има в малко помощ? Някой да ви приготвя здравословни ястия, когато се опитвате да се храните по-пълноценно, или да ви утешава, когато се чувствате потиснати, защото скорошният ви опит да се откажете от цигарите не е минал много добре? Тези сценарии вече ни подсказват, че добрите намерения да подкрепиш някого може да не са достатъчни. Например ако партньорът ви приготвя здравословни ястия за вас или за сестра ви и ви засипва със съвети относно диетата, това може да ви накара да се почувствате така, като че ли той знае по-добре от вас кое е най-добро за вас. Помолихте ли близките си за помощ? Или те не ви се доверяват напълно, че и сами можете да се храните здравословно? И така, подкрепата за промяна на поведението винаги ли е нещо добро? Целта на този текст е да помогне на практикуващите специалисти да съветват клиентите си как да търсят полезна социална подкрепа. Нека да започнем с дефиницията за социална подкрепа – какво е и какво не е социалната подкрепа.

(more…)

Много кратки интервенции за промяна на поведението в лечебните заведения

Posted Posted in Interventions

от Стивън Сътън, Университет Кеймбридж, Англия

Мащабните проблеми изискват мащабни решения. Справянето с „Големите 4“ поведения (физическа неактивност, тютюнопушене, прекомерна консумация на храна и алкохол) изисква широко обхватни интервенции, които могат да достигнат до голям брой хора, за да постигнат значимо въздействие върху общественото здраве. Един обещаващ подход е да се използват кратки интервенции, предоставяни от практикуващите специалисти в лечебните заведения. Например във Великобритания Националният институт за върхови постижения в здравеопазването (National Institute for Health and Care Excellence) препоръчва специалистите по първична здравна помощ да предоставят на неактивните хора специални „кратки“ съвети за физическа активност и да проследяват резултата при последващите прегледи.

(more…)

Използване на психология на здравето в ежедневната ви практика

Posted Posted in Health Psychology

Карън Морган, Медицинско училище към Университет Пердана и Кралски колеж по хирургия в Ирландия, Куала Лумпур, Малайзия, и Робърт Сандерман, Университет Грьонинген и Университет по здравеопазване и технологии в Твенте, Холандия.

Практически аспекти на психология на здравето

Психология на здравето е млада, динамична и бързо развиваща се психологическа дисциплина. Здравните психолози се занимават с прилагането на психологическата теория и емпирично знание в областта на:

  • насърчаване и поддържане на здравето и предотвратяване на заболявания;
  • разбиране на това как хората реагират на, справят се с и се възстановяват от заболявания;
  • персонализиране на терапиите и интервенциите;
  • подобряване на системите за здравеопазване и здравната политика.

Психология на здравето си задава въпроса какво мотивира здравните поведения и как могат тези поведения да бъдат променени, а също и по какъв начин емоциите и убежденията са свързани с тези поведения и последиците от тях. Следователно здравните психолози работят в множество различни типове среда и с различни групи хора, в това число пациенти, полагащи грижи за тях, семейства, отделни хора от общността, здравни специалисти, здравни системи и институции. В резултат на това някои основни понятия от областта на психология на здравето имат отношение към работата на всички специалисти, работещи с пациенти или в областта на промяна на поведението.

Насърчаване и поддържане на здравето и предотвратяване на заболявания

Въпреки че бремето на хроничните заболявания бързо се увеличава в световен мащаб, голяма част от това е предотвратимо. Епидемиологичните изследвания показват, че първичната превенция (напр. намаляване на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания) е по-ефективна от вторичната превенция за намаляване на смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания. Психология на здравето може в огромна степен да допринесе за намаляване на рисковите фактори за заболявания чрез идентифицирането на специфични поведения (напр. тютюнопушене, нездравословно хранене, липса на физическа активност, посещаване на профилактични прегледи) и необходимостта от тяхната промяна.

Психология на здравето се фокусира върху психологическите механизми (напр. знание, нагласи, когниции) и социалните влияния, които могат да възпрепятстват промяната и да доведат до устойчиви модели на нездравословно поведение. По-доброто разбиране на тези процеси помага за намирането на оптимални начини за подпомагане на хората да се освободят от подобни нездравословни навици и, например, да спрат пушенето или да увеличат консумацията на плодове. Разработването и използването на приложения в областта на електронното здравеопазване постоянно се увеличава, а предоставянето на техники за промяна на поведението чрез приложения и устройства предоставя много интересна възможност на психология на здравето.

Разбиране на това как хората реагират на, справят се с и се възстановяват от заболявания

Болестта има психологически ефекти, които могат да повлияят възстановяването. Хората могат да преживяват стрес, тревожност или депресия или да се борят с ефектите на болестта върху тяхната идентичност. Здравните психолози се опитват да разберат как най-добре да подкрепят боледуващите хора, като същевременно изследват сложните връзки между когнициите, справянето, резултатите и значимите здравни поведения (напр. придържането към предписаното медикаментозно лечение при различни групи). Здравните психолози разглеждат критично дефиницията и измерването на ключовите поведения при боледуване, например: Как може да се измери придържането към предписано медикаментозно лечение? Какво е „приемливото“ ниво на придържане? Използват се теории и модели, които да обяснят и предскажат свързаните с болестта поведения и резултати, и да формират основата за дизайн на интервенции, насочени към положителни промени в поведението. Здравните психолози се опитват да разберат и как и за кого тези интервенции са най-ефективни.

Персонализиране на терапиите и интервенциите

Искаме да разберем, например, как промяната в поставянето на цели или в социалните умения може да доведе до по-добри резултати като по-добро самоуправление на хронично заболяване или генериране на социална подкрепа. Разкриването на такава връзка предполага ефект на медиация. Подобни научни изследвания са важни, тъй като ни дават възможност да подобрим интервенциите си. Те отварят „черната кутия“ на интервенцията и показват кои от компонентите й са ефективни и оказват влияние върху резултата.  Също така е много важно да знаем кое работи най-добре при кого. Да предположим, че една когнитивно-поведенческа или майндфулнес интервенция помага на пациентите с рак да се справят с последиците от заболяването. Някои индивиди обаче не се повлияват от предоставената им терапия. Изследователските техники ни позволяват да установим дали пациентите с определени характеристики (като пол, възраст или личностни особености) реагират по-добре или по-зле на една от тези терапии. Това е от голяма полза при определянето на това, коя терапия работи най-добре при кого – персонализирана терапия.

Подобряване на системите за здравеопазване и здравната политика

Начините, по които лекари, медицински сестри и други здравни специалисти взаимодействат с пациента, могат да имат значително влияние върху неговата реакция на заболяването и лечението. Освен че работят с пациенти, с полагащите  грижи за тях и със семействата, здравните психолози могат да работят и със здравните специалисти. Психология на здравето има важна роля в образованието на здравните специалисти като насърчава пациент-центрираната грижа, която подпомага повишеното самоуправление на болестта, давайки възможност на хората да контролират здравето си и помагайки им да правят по-добри избори. Това включва проучване на комуникативния стил на здравните специалисти и намирането на начини за по-добро съответствие между този стил и нуждите на пациентите с цел подобряване на резултатите в здравеопазването. Така например в различни страни катедрите по психология на здравето в академичните болници обучават студентите по медицина в описаните области.

Допитайте се до здравни психолози

Ако във вашата работа се занимавате с описаните по-горе проблеми и искате да сте информирани за най-новите постижения в тази област, предлагаме ви да следите нашия блог „Практическа психология на здравето“. Освен това, ако имате нужда от практическа помощ, не се колебайте да се свържете с катедра по психология на здравето във вашата собствена страна (Секция „Психология на развитието и здравето“ към Институт за изследване на населението и човека при БАН или Магистърска програма „Психология на здравето“ в СУ „СВ. Климент Охридски“) и да видите дали те могат да ви помогнат. Може да се обърнете към здравните психолози за отговор на бърз въпрос или за сътрудничество, например в проект за промоция на здравето.

Превод: Анна Александрова-Караманова

Впрегнете въображението си: използвайте силата на умствените образи за промяна на здравното поведение

Posted Posted in If-Then Plans, Interventions, Mental Imagery, Planning

Мартин Хагер, Университет Къртин, Австралия, и Университет на Яваскула, Финландия, и Доминик Конрой, Биркбекски университет в Лондон, Великобритания

Какво са умствени образи (mental imagery)?

Хората обикновено са доста добри в това да си представят разни неща. Например те често разиграват в ума си бъдещи действия или сценарии или мечтаят за фантастични възможности. Тези въображаеми ситуации често са неструктурирани и спонтанни. Психолозите проучват дали е възможно въображението да се използва като начин за подобряване на способността на хората да постигат желаните резултати или цели (Taylor, Pham, Rivkin, & Armor, 1998).

(more…)

Силата на планирането

Posted Posted in If-Then Plans, Planning

Питър М. Голуитцър, Университет Ню Йорк

Всеки има лоши навици. Похапвате, когато сте стресирани, или пиете твърде много алкохол, когато разпускате с приятели. Създавате си ненужен стрес, като оставяте социалните медии да ви отвличат от завършването на неотложни работни задачи или като влизате в ненужни спорове с колеги, приятели и семейство. Как можете да промените тези лоши навици?

(more…)

Fear is a bad counsellor

Страхът е лош съветник

Posted Posted in Fear, Incentives

Д-р Хялт-Йорн Пейтърс, Отворен университет, Холандия

 

Предизвикването на страх е често използвана стратегия за промяна на поведението. Така например заплашителните и графичните предизвикващи страх послания сега неизменно присъстват на опаковките на тютюневите изделия, в кампании за насърчаване на използването на предпазни колани в автомобилите или против употребата на наркотици. Въпреки популярността и широкото използване на тези предизвикващи страх методи изследванията показват, че те вероятно не са най-добрият начин за промяна на поведението, за повишаване на информираността или за образоване на хората. Но как е възможно това? Не трябва ли хората да се страхуват от неща, които биха навредили на здравето им? Със сигурност никой, който знае за рисковете, не би пушил, не би шофирал без предпазен колан или не би използвал метамфетамини, нали? Не точно…

(more…)

Електронното здравеопазване: популярност и перспективи

Posted Posted in E-health, Interventions

Рик Крутсен, Университет Маастрихт, Холандия

В днешно време хората използват интернет постоянно и за широк кръг дейности: от купуването на хранителни стоки до изпращането на смешна снимка на котка до приятел на другия край на света. Всичко това е възможно. Също така, интернет се използва все повече и повече в областта на здравеопазването, при което възниква терминът „електронно здравеопазване“ (e-health).

(more…)

Наистина ли парите променят всичко? Използване на финансови стимули и санкции за промяна на здравното поведение

Posted Leave a commentPosted in Financial Incentives, Incentives

Джийн Адамс, Център за изследване на храненето и физическата активност, Университет Кеймбридж

От октомври 2015 година големите търговци на дребно в Англия са задължени със закон да таксуват клиентите си с 5 пенса (6 евроцента) за всяка „найлонова торбичка за еднократна употреба“ –  онези тънки пластмасови пликчета, които взимате от супермаркета, за да си отнесете покупките у дома. Събраните средства се даряват от търговците за „добри каузи“. През първите шест месеца на тази схема, употребата на найлонови торбички е намаляла с повече от 90% (това са 7 милиарда по-малко торбички!) и повече от 29 милиона британски лири (32 милиона евро) са дарени за добри каузи. Би било трудно да не заключим, че една малка финансова санкция може да има голямо влияние върху нашето поведение.

(more…)

Навиците: прилагане на познанието за формирането на навици в реалния живот

Posted Leave a commentPosted in Automaticity, Habit

By Benjamin Gardner, King’s College London

Какво е “навик”?

Защо ядем пуканки, докато гледаме филм? За повечето хора е отговорът е, че яденето на пуканки при гледането на филм е навик. Психолозите определят навика или обичайното поведение като действия, които се случват автоматично, поради заучени асоциации между определена ситуация (на кино сме) и нашите реакции на тази ситуация (ядем пуканки).

(more…)