Vikten av att utvärdera klienters hanteringsstrategier

Posted Posted in Assessment, Coping

Av Nadia Garnefski och Vivian Kraaij, Institutionen för klinisk psykologi, Universiteit Leiden, Nederländerna ”Rob har just hört att han har HIV (en negativ händelse). Han känner att han själv bär skulden för detta (självklandrande) och undviker därför att träffa sina vänner (tillbakadragande). Situationen gör honom sorgsen. När han sitter hemma kan han inte sluta tänka […]

Är dina klienter defensiva? Självbekräftelse kan i så fall vara till hjälp.

Posted Posted in Communication, Motivation, Self-affirmation, Self-efficacy

Av: Peter Harris och Ian Hadden, The Self-Affirmation Research Group, School of Psychology, University of Sussex, UK Har du någonsin känt dig motvillig till att diskutera något du hellre vill ignorera? Kanske din förkärlek till något ohälsosamt som du äter alldeles för ofta eller din tendens till att undvika hälsokontroller? Du är inte ensam. De […]

Strävan efter ditt bättre jag – en anledning till beteendeförändring

Posted Posted in Mental Imagery, Possible selves

Av: Winifred Gebhardt, Leiden University, Nederländerna För ungefär nio år sedan bestämde jag mig för att bli vegetarian; beslutet skedde över en natt. Jag läste just då en roman där huvudpersonen förklarade att han inte kunde äta någonting “där ett hjärta slagit”. Dessa få ord slog ner som en blixt; jag insåg att det var […]

N-of-1 studier: Vad kan vi lära oss genom att studera en enda försöksperson?

Posted Posted in Assessment, Interventions

Av Marie Johnston och Derek Johnston, University of Aberdeen, Scotland Vårdpersonal söker ofta svar på frågor rörande en person, ett sjukvårdsteam, ett sjukhus, en region, etc. Det kan, till exempel, vara viktigt att ta reda på hur ofta en man med övervikt eller fetma småäter, när och var han småäter och om stress förstärker beteendet […]

Träning för äldre: hur mycket är för mycket?

Posted Posted in Goal setting, Motivational interviewing, Self-monitoring

Av: Anne Tiedemann, The University of Sydney, Australia “Brist på aktivitet ödelägger människans goda tillstånd medan rörelse och metodisk fysisk träning räddar och förvarar det” Platon, 400 f.Kr. Det har länge varit känt att regelbunden fysisk träning är viktig för hälsan och välbefinnandet. Hälsofrämjande meddelanden riktar sig ofta till barn och ungdomar, med mindre fokus […]

Upplevd självförmåga: Tilltron till sin egen förmåga att nå ett särskilt mål kan hjälpa en att uppnå viktiga livsstilsförändringar

Posted Posted in Motivation, Self-efficacy

By Ralf Schwarzer, Freie Universität Berlin, Germany and SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland Changing behavior may often be desirable but difficult to do. For example, quitting smoking, eating healthily and sticking to a physical exercise regimen all require motivation, effort, and persistence. While many psychological factors play a role in behavior change, […]

Self-regulation from theory to practice: supporting your patients’ goals for change

Posted Posted in Self-regulation

By Stan Maes & Véronique De Gucht, Leiden University, Netherlands Over the last decades, the role of individuals within the healthcare system has evolved from ‘compliance with medical regimens’, implying obedience; to ‘self-management’, denoting responsibility for the control of one’s own health or disease. This has recently progressed further to the idea of ‘self-regulation’, a […]

Planning theory- and evidence-based behavior change interventions: Intervention Mapping

Posted Posted in Behavioural theory, Intervention design

By Gerjo Kok, Maastricht University, the Netherlands; University of Texas at Houston, USA A wide range of campaigns and interventions to improve public health and change health behaviors currently exists, but many of these are not “theory- and evidence-based”. This post will briefly describe the processes health psychologists undertake when developing interventions, and highlight how […]