Саморегулацията – от теория към практика: подкрепа на целите на пациентите за промяна

Posted Posted in Self-regulation

От Стан Маес & Вероник де Гухт, Университет Лайден, Холандия През последните десетилетия ролята на пациентите в системата на здравеопазване се разви от „придържане към предписаното лечение“, което предполага послушание, до „самоуправление“ (self-management), което означава отговорност за контрола на собственото здраве или болест. Най-новото развитие на тази идея е „саморегулацията“ – систематичен процес, който включва […]