Intervention designInterventions

Interventioner i positiv psykologi på arbejdspladsen

Af Alexandra Michel, Federal Institute for Occupational Health and Safety, Tyskland og Annekatrin Hoppe, Humboldt Universität, Tyskland

Medarbejdere bruger en stor del af deres vågne timer på arbejdspladsen. Det er derfor ikke overraskende, at reducerede krav og øgede ressourcer (f.eks. autonomi, social støtte, self-efficacy) på arbejdspladsen er vigtige faktorer for at fremme medarbejdernes work-life balance, trivsel og sundhed. Forskning har i de senere år undersøgt ikke kun måder at udbedre de negative konsekvenser af arbejdsstress, men også måder at fremme ressourcer til at forbedre medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Især indførelsen af interventioner i positiv psykologi på arbejdspladsen er en ny vej inden for arbejdsrelateret sundhedspsykologi. Interventioner i positiv psykologi fokuserer på at opbygge ressourcer, forebygge ressourcetab og at inkludere aktiviteter, der sigter mod at dyrke positive følelser, handlemønstre og tanker. I dette blogindlæg fremhæver vi tre metoder, der kan hjælpe medarbejdere med at opbygge ressourcer og fremme trivsel på arbejdspladsen.

  1. Hvordan kan jeg se, opleve og værdsætte flere positive aspekter af mit arbejde?

Kognitive strategier som at øve sig i at tænke optimistisk og værdsætte positive oplevelser på arbejdspladsen kan hjælpe medarbejdere med at skabe positive følelser og at have det bedre. I vores interventionsstudie bad vi plejepersonale om at tænke på en positiv og meningsfuld begivenhed, de havde oplevet på arbejdspladsen. Dette kunne være en positiv interaktion med deres patient, en god samtale med en kollega eller en succes med en behandling.

Vi bad plejepersonalet om at reflektere over denne positive begivenhed og at nyde deres positive oplevelse. Denne fem minutter lange lydunderstøttede øvelse blev gentaget ti arbejdsdage i træk. Efter interventionsperioden havde deltagere i interventionsgruppen lavere niveauer af træthed og følelsesmæssig udmattelse end deltagere i kontrolgruppen. Især plejepersonale med et stort behov for restitution, for eksempel følelsen af lav energi, havde gavn af aktiviteten med øvelse i at tænke positivt.

  1. Hvordan kan jeg få ny energi på arbejdet? Fordelen ved hvilepauser

Arbejdskrav kan dræne medarbejderes energi og resultere i lavt engagement og følelser af udmattelse og træthed. Med korte hvilepauser fra arbejde kan medarbejderne midlertidigt flytte deres opmærksomhed væk fra arbejdsopgaver for at opretholde og opbygge ny energi.  Vi udviklede to kortvarige aktiviteter: En aktivitet i at nyde simuleret natur (f.eks. lytte til naturlyde som fuglesang eller bølger); og en progressiv muskelafslapningsaktivitet. Vi klassificerer en kort pause som en ”mikrointervention”, der kan udføres på arbejdspladsen, og som giver medarbejdere en pause fra arbejdet, hvor de flytter deres opmærksomhed væk fra arbejdsopgaverne. I vores studie blev medarbejdere tilfældigt tildelt enten natur-nydelses betingelsen eller den progressive muskelafslapnings betingelse. Resultaterne viser, at begge disse korte daglige hvilepauser, som nemt kan introduceres i arbejdsdagen, øger medarbejdernes energi og sænker deres niveau af træthed i løbet af 10 arbejdsdage.

  1. Hvordan kan jeg koble af fra arbejdet og finde en god balance mellem arbejde og privatliv?

Medarbejdere, der tænker på- og engagerer sig følelsesmæssigt i arbejdsrelaterede emner i deres fritid, har ofte svært ved at løsrive sig fra eller mentalt afbryde deres arbejde. Dette kan føre til en formindsket work-life balance. Med udgangspunkt i ’boundary theory’ (grænseteori) har vi designet en intervention, der gør det muligt for medarbejdere at finde deres individuelle måde at integrere eller adskille begge livsdomæner. Vores onlineintervention bruger mindfulness som en kognitiv-emotionel adskillelsesstrategi. Mindfulness beskriver en tilstand af at være ikke-dømmende opmærksom på aktuelle oplevelser. I vores intervention reflekterede medarbejderne over deres segmenteringsstrategier (dvs. strategier med det formål at holde arbejde og privatliv adskilt) og lærte vejrtrækningsøvelser, hvilket hjalp dem med at fokusere på nuet og at slippe uønskede arbejdsrelaterede tanker og følelser. Dette gjorde det muligt for medarbejderne at fokusere på en aktivitet i et bestemt livsdomæne (f.eks. at lege med børn derhjemme) og glemme arbejdsrelaterede bekymringer. Vores forskningsresultater viser, at sammenlignet med en kontrolgruppe oplevede medarbejdere i interventionsgruppen mindre følelsesmæssig udmattelse, negativ påvirkning og færre familiekonflikter baseret på arbejdsbelastning, samt en højere grad af psykologisk løsrivelse og tilfredshed med deres work-life balance.

Konklusion

Interventioner i positiv arbejdsrefleksion, pauser med pusterum og segmentering af livsdomæner kan hjælpe medarbejdere med at opbygge ressourcer og forbedre deres trivsel.

For organisationer og medarbejdere ser vi følgende fordele: Disse interventioner kan nemt integreres i arbejdsdagen under korte pauser eller udføres om aftenen i fritiden. De kan anvendes på tværs af erhverv og kan stilles til rådighed via online platforme, apps til smartphones eller på papir. Organisationer og medarbejdere skal huske på, at det primært er højt belastede ansatte (f.eks. store arbejdsbyrder, følelsesmæssigt krævende arbejdsopgaver) der har gavn af disse interventioner, og at de langsigtede virkninger af disse interventioner endnu ikke er kendt. Endelig er disse individuelle interventioner ikke nødvendigvis en erstatning for mere omfattende sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladser (f.eks. reduktion af arbejdsbyrden, teambuilding workshops, lederuddannelser), der har til formål at forbedre arbejdsvilkår holistisk.

Anbefalinger i praksis

  • Tænk på noget, der gik godt på arbejde under din frokostpause eller når du er færdig på dit arbejde. For eksempel: En god samtale med en kollega, en vellykket præsentation, en opgave du nød
  • Planlæg korte pauser i løbet af din arbejdsdag for at løsrive dig og genoplade. Brug dem til at slappe af, meditere eller gå en tur.
  • Prøv at slukke for arbejdet. Små vejrtrækningsøvelser kan hjælpe dig med at fokusere på oplevelser i nuet og give slip på uønskede tanker og følelser.

Oversættelse: Frida Lau Græbe og Nina Rottmann

Please follow and like us: