Träning för äldre: hur mycket är för mycket?

Posted Posted in Goal setting, Motivational interviewing, Self-monitoring

Av: Anne Tiedemann, The University of Sydney, Australia “Brist på aktivitet ödelägger människans goda tillstånd medan rörelse och metodisk fysisk träning räddar och förvarar det” Platon, 400 f.Kr. Det har länge varit känt att regelbunden fysisk träning är viktig för hälsan och välbefinnandet. Hälsofrämjande meddelanden riktar sig ofta till barn och ungdomar, med mindre fokus […]