Behavioural theoryIntervention design

Планування теоретично обґрунтованих та доказових інтервенцій зі зміни поведінки: Картування інтервенцій

Джерйо Кок, Маастрихтський Університет, Нідерланди; Університет Техасу в Хьюстоні, США

(By Gerjo Kok, Maastricht University, the Netherlands; University of Texas at Houston, USA)

В даний час існує широкий спектр кампаній та втручань для поліпшення громадського здоров’я та зміни поведінки в галузі охорони здоров’я, але багато з них не є “теоретично обґрунтованими та такими, що базуються на доказах”. Цей пост коротко охарактеризує процедури, які проводяться психологами здоров’я під час розробки втручань, та висвітлить, як вони відрізняються від (та вдосконалюються на базі) аналогічних процедур, поширених в інших сферах.

Етапи

Планування інтервенції зі зміни поведінки – це поетапний процес, який часто включає в себе два кроки вперед і один крок назад. Це особливо важливо, оскільки кожен крок спирається на попередні кроки, а неуважність до одного кроку може призвести до помилок та неадекватних рішень на іншому етапі. Протокол так званого Картування Інтервенцій (КІ) (Intervention Mapping (IM)) ідентифікує шість кроків розробки інтервенції (six steps in intervention development), які допомагають фахівцю розробити втручання, яке буде базуватися на теорії та доказах:

Крок 1: Оцінка проблеми

На цьому етапі проблема оцінюється групою планування, яка складається з усіх зацікавлених сторін, включаючи цільове населення, представників установ, експертів, дослідників та майбутніх виконавців. Це включає в себе ідентифікацію поведінкових та екологічних причин проблеми, а також детермінанти цих поведінкових та екологічних причин. Ці блоки потім можуть бути зображені в “логічній моделі” проблеми (як на цій спрощеній моделі нижче) щодо попередження підліткових ІПСШ / ВІЛ – яка пропонує чітке уявлення про те, як ці різні блоки співвідносяться між собою.

Крок 2: Ідентифікація цілей

Коли проблема та її причини чітко визначені, можна також визначити конкретні цілі та очікувані результати програми. Це включає в себе визначення того, як детермінанти поведінки людей та середовищних агентів (осіб, що приймають рішення) повинні бути змінені для пом’якшення проблеми. Наприклад, з вищезазначеної логічної моделі, щоб сприяти використанню презервативів підлітками, втручання повинно підвищити сприйняття ризику незахищеного сексу, а також сприйняття ефективності презервативів, як таких, що зменшують ризик інфікування. Втручання також має прямо впливати на партнера, якщо це можливо, у поєднанні з підвищенням впевненості підлітків у їхній здатності вести переговори (домовлятися про використання презервативів). Нарешті, залежно від існуючих суспільних норм, їм може бути полегшений доступ до послуг з планування сім’ї.

Крок 3. Планування інтервенції (втручання)

Планується узгоджене, реалістичне втручання. Обираються такі, що базуються на теорії, методи втручання та практичні програми для зміни (детермінант) поведінки, а також підібираються теми програм, їх компоненти, область застосування та послідовність надання.

КІ розрізняє так звані методи (або техніки) зміни поведінки, які доказали власну ефективність при зміні детермінант поведінки та / або екологічних причин. Наприклад, сприйняття ризику може бути підвищено за допомогою надання інформації про ризик на основі конкретного сценарію. Впевненість у собі (віра в себе, самоефективність) може бути покращена моделюванням (програванням моделей переговорів) та зворотним зв’язком. Захист та лобіювання можуть впливати на прийняття рішень на політичному рівні. Всі ці методи зміни поведінки вимагають переводу в практичні застосування, з урахуванням теорії та доказових параметрів. Наприклад, для моделювання: учень буде ідентифікуватись з моделлю, учень спостерігає, що модель підкріплюється, учень має достатню самоефективність та навички для дій і модель служить йому як модель подолання складних ситуацій, а не як чужа модель майстерності.

Крок 4: Створення інтервенції

Це фактичне виробництво втручання. Структура програми вдосконалюється, повідомлення та матеріали розробляються, попередньо перевіряються та виробляються. У наведеному вище прикладі голландська програма “Кохання, що живе довго”  (‘Long Live Love’) була розроблена, впроваджена та неодноразово демонструвалася для сприяння безпечному сексу серед підлітків у школах.

Крок 5: Впровадження плану

Створюється план реалізації програми. Визначаються потенційні користувачі програми, конкретизуються цільові групи для зміни поведінки та цільові групи для виконання програми, і розробляються інтервенції для реалізації, знову ж на основі блоків КІ. Для вищезгаданого прикладу, втручання було на спрямоване 14-15-річних підлітків у школах. Воно було розраховано на розповсюдження у школах, прийняття директорами шкіл та вчителями, правильне втілення вчителями та, нарешті, інституціоналізацію втручання директорами шкіл та правлінням шкіл.

Крок 6: Оцінка ефективності плану

Розробка інтервенції – це не кінець дороги. Важливо також оцінити, чи втручання досягло своїх цілей (тобто оцінити ефективність) та чи втручання було реалізовано, як передбачено (тобто оцінити процес). Дії 5-го та 6-го етапів повинні починатися якомога раніше в процесі планування. Інформація з цих оцінювань може використовуватися для уточнення та вдосконалення втручань, під час руху вперед і назад між кроками.

Широка перспектива

Під час планування заходів із зміни поведінки завжди необхідно:

(1) Використовувати поведінкові теорії та докази як основу;

(2) Дотримуватися екологічного підходу до оцінювання та втручання у проблеми (здоров’я); і

(3) Переконатися, що в цьому беруть участь активні члени цільових громад та інших відповідних зацікавлених сторін.

Людина з проблемою здоров’я є частиною системи, як і потенційне рішення проблеми зі здоров’ям. Тому широка участь агентів на різних рівнях системи може привнести більш активне розповсюдження навичок, знань та досвіду у проект, і може поліпшити застосовність втручання в реальному світі, а також з’ясувати, як можна найкраще оцінити втручання.

Основний процес

КІ також передбачає «основний процес» – ключові дії із застосування теорії та доказів: формулювання питань, проведення мозкових штурмів для обговорення відповідей на них, вивчення емпіричних фактів, вивчення і використання теорії, визначення потреби в нових дослідженнях і, нарешті, формулювання робочого списку відповідей.

Процес пошуку та застосування теорії є особливо складним викликом, для чого психологи здоров’я отримують спеціальне навчання. Шукаючи літературу для отримання доказів на відповідну тему, планувальник програми зустріне теоретичні ідеї та концепції, які можуть бути пов’язані з теоріями. Нарешті, планувальники можуть використовувати те, що вони вже знають, наприклад, «Теорію запланованої поведінки» для ідентифікації детермінант поведінки або «Теорії саморегуляції» для зміни поведінки.

Практичні рекомендації

  • Кожна група планування інтервенції зі змінювання поведінки повинна включати експерта з питань поведінкової науки, наприклад, психолога, який має спеціальну освіту у галузі психології здоров’я.
  • При розробці заходів із зміни поведінки використовуйте теорію та докази, дотримуйтесь системного підходу та підвищуйте участь представників зацікавлених сторін у втручанні.
  • Планування втручань зі зміни поведінки є поетапним процесом, в якому кожний крок будується на тих, що йому передують. Протокол КІ може допомогти людям керувати цими кроками.
  • “Основний процес” може допомогти психологу здоров’я знаходити теоретичні відповіді на питання планування.
  • Особливо важливими для планування інтервенцій є: виявлення важливих та таких, що можуть бути змінені, детермінант поведінки з урахуванням теоретичних параметрів, які роблять методи зміни поведінки ефективними, та переконання в тому, що втручання здійснюється так, як планувалося.

Переклад Олени Луценко

Please follow and like us: