InterventionsSocial Support

Viac sa hýbme a menej seďme v práci: a hlavne len neseďme hovoriac o tom

Stuart Biddle, University of Southern Queensland, Australia

Píšem tento blog na Valentína! Charita pre podporu zdravia v Austrálii, Bluearth, priniesla niekoľko zábavných videí, ktoré vás povzbudzujú k tomu, aby ste používali svoju stoličku menej tým, že sa s vašou stoličkou rozídete (rovnako ako keď sa rozchádzate so svojím partnerom či partnerkou, pozrite si videá tu). Takže o čo tu ide? V podstate o zmenu v spôsobe, akým pracujú mnohí z nás. Sedíme príliš veľa a to sa pre naše zdravie ukázalo ako veľmi zlé. Veľa ľudí jazdí do práce autom, sedí pri stole väčšinu dňa, ide domov a znova sedí pred televízorom alebo počítačom neskoro do večera. Pracovisko je preto zrelé na zmenu správania, ktoré naše zdravie ovplyvňuje. Čo ale je s takým zabehaným správaním, ako je sedenie, silnými sociálnymi normami, ako aj návrhy usporiadania nášho prostredia, ktoré podporujú menej pohybu spolu s komfortným a obohacujúcim sedením, môžeme spraviť?

Po prvé, je dôležité poznamenať, že len sedieť menej nie je jedinou odpoveďou. Musíme sa snažiť pomôcť ľuďom, aby sa pohybovali viac vďaka fyzickej aktivite, najlepšie od miernej až po intenzívnu. Dôležitý je i samotný prechod z dlhého obdobia sedenia do fázy zapojenia sa do väčšieho množstva fyzickej aktivity s ľahkou intenzitou. Môže to zahŕňať napríklad postavenie sa z kresla a rozhovor s kolegom namiesto odosielania e-mailov, používanie schodov alebo jednoducho zapojením sa do niekoľkých tzv. „zo sedu do stoja“ prechodov počas pracovných stretnutí.

Takže čo môže fungovať? Uskutočnili sme systematický prehľad o technikách zmeny správania, vrátane tých na pracovisku. Z 38 intervencií, ktoré sme preskúmali, bolo 20 v kontexte pracoviska. Z uvedeného počtu sme 15 intervencií (39%) označili ako „veľmi sľubné“ pre zmenu správania. Intervencie založené na zmenách prostredia (napr. na prispôsobivá pracovná plocha), presviedčaní alebo vzdelávaní (napr. seminár o zdravotných účinkoch sedenia a pohybu v práci) sa ukázali ako najsľubnejšie. Seba monitorovanie (napríklad vedenie denníka), riešenie problémov (napr. vypracovanie riešení pre kanceláriu) a reštrukturalizácia sociálneho alebo fyzického prostredia boli obzvlášť sľubné techniky zmeny správania.

Populárnym riešením ako pomôcť ľuďom menej sedieť a viac sa v práci pohybovať, a pritom zostať produktívnym a “zameraným na úlohu”, je využitie špeciálnych na sedenie i státie prispôsobených stolov. Odporúča sa čo najviac sedenie rozdeliť namiesto státia raz ale dlhší čas. Na základe výsledkov našej revízie by sme preto očakávali, že takéto pracovné stoly budú úspešné pri prinášaní zmeny správania, pretože umožňujú zmenu vo fyzickom prostredí. Zároveň však pravdepodobne bude potrebné poskytnúť počiatočné vzdelávanie o jeho výhodách, ako aj o seba monitorovaní. V štúdii, kde sme takéto pracovné stoly neposkytovali, bolo seba monitorovanie prijaté negatívne a nedosiahli sme požadovanú zmenu správania. To tiež naznačuje, že pre praktickú implementácia takýchto techník zmeny správania je dôležité monitorovanie, rovnako ako vhodný spôsob seba monitorovania, ktorý je pre účastníkov prijateľný a je vhodný a včasný vo svojej spätnej väzbe.

Praktické odporúčania:

  1. Povzbudzujte vedenie, aby podporovalo úsilie o menej sedenie a viac pohybu v práci.
  2. Zabezpečte vzdelávanie priamo na pracovisku o tom, ako menej sedieť a viac sa pohybovať, najlepšie s vlastným monitorovaním času sedenia (napr. prostredníctvom denníka)
  3. Vytvorte politiku, alebo aspoň sociálne normy, ktoré “dávajú povolenie” zamestnancom, aby sedeli menej a stáli alebo sa pohybovali viac na pracovných stretnutiach. Môžu sa tiež podporovať stretnutia, počas ktorých sa miesto sedenia chodí.
  4. Ak je to možné, poskytnite na pracovisku na sedenie i státie prispôsobený pracovný stôl.
  5. Ak takýto stôl nie je možné poskytnúť, improvizujte s príležitostnými úlohami spojenými so státím (napr. pomocou tabletu na zvýšenej pracovnej ploche)

 

Preložila [Zuzana Dankulincová]

Please follow and like us: