AutomaticityHabit

Vôľa verzus nezdravé pokušenia – Spoiler Alert – Vôľa prehráva

Amanda Rebar, Central Queensland University, Australia

Nie je žiadnym prekvapením, že dôkazy ukazujú, že ľudia sa rozhodne nesprávajú spôsobom, ktorý je pre ich dlhodobé zdravie najvhodnejší. Napríklad väčšina ľudí vie, že cvičenie je dobré pre ich fyzické a duševné zdravie, ale nepomerne menej ľudí pravidelne cvičí. Keď má človek úmysel začať cvičiť, existuje len asi 50%-ná šanca, že tak aj skutočne spravia. Čo sú rovnaké šance ako keď si hodíte mincou! Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo tomu tak je, že napriek najlepším úmyslom sa ľudia dopúšťajú nezdravého správania? Existuje stále populárnejší pohľad v oblasti psychológie zdravia hovoriaci o tom, ako je správanie ľudí ovplyvnené dvomi systémami. Tieto modely duálnych procesov poskytujú osviežujúci pohľad na to, ako pomôcť ľuďom žiť zdravo bez toho, aby to vyžadovalo neustálu bitku ich vôle s nezdravými pokušeniami.

Existuje veľa verzií modelov duálnych procesov, ale ich všeobecná myšlienka spočíva v presvedčení, že správanie je ovplyvnené dvomi systémami – jeden pozostáva z reflektívnych procesov a druhý z automatických procesov. Reflektujúci systém ovplyvňuje správanie prostredníctvom plánovaných procesov, ktoré sú zvyčajne dosť pomalé a vyžadujú si silu vôle. Automatický systém ovplyvňuje správanie neúmyselnými, spontánnymi impulzmi.

Aj keď sú procesy odlišné, môžu mať za následok rovnaké výsledky. Napríklad – žena zmenila to, čo jedáva. Možno bola informovaná o tom, že je vystavená zvýšenému riziku srdcových ochorení a rozhodla sa, že je v jej najlepšom záujme urobiť zmenu – to by bol reflektívny proces. Alternatívou by mohlo byť to, že zmenila to, čo je jednoducho preto, že na jedlo nemala “náladu” alebo nemala “chute”, aby jedla rovnaké veci ako obvykle – to by boli automatické procesy.

Automatický systém má dosť zlú reputáciu. Býva označovaný ako zdroj nezdravého pokušenia, ktoré musí byť prekonanávané vôľou. Zvyčajne vzdelávame ľudí o tom, prečo by mali zmeniť svoje správanie a spoliehame sa na tieto informácie s vierou, že ich dostatočne presvedčili o tom, aby si stanovili ciele a plány na zmenu, starostlivo monitorovali svoje správanie a našli spôsob, ako každodenne efektívne sledovať svoje plány. Problém je v tom, že tieto typy stratégií zmeny správania nie vždy fungujú, a keď, môže to byť len na krátky čas.

Udržanie zdravého životného štýlu bude nepochybne vyžadovať prekonanie niektorých pokušení, existujú však aj spôsoby, ako môžeme pomôcť ľuďom pracovať s namiesto proti automatickému systému. Dôkazy ukazujú, že existujú spôsoby, ako uľahčiť odolávanie nezdravým automatickým vplyvom a dokonca aj spôsoby, ako zabezpečiť, aby automatické vplyvy boli v súlade s dlhodobými cieľmi v oblasti zdravia. S jednoduchými zmenami v spôsobe, akým poskytujeme poradenstvo v oblasti životného štýlu, môžeme byť schopní pomôcť vôli v boji proti nezdravým pokušeniam alebo dokonca zastaviť boj úplne tak, aby “pokušenia” bojovali na strane zdravia.

Praktické odporúčania

 • Navrhujte jednoduché zmeny v každodenných rutinách, ktoré môžu pomôcť vyhnúť sa nezdravým pokušeniam. Zvyčajne existujú určité miesta, nálady, zážitky alebo časť dňa, keď sú ľudia najviac náchylní k nezdravému správaniu. Uvedomenie si, čo vyvoláva nezdravé pokušenie, umožňuje ušetriť vôľu v najťažších časoch.
  • Príklad: Niekto, kto práve prestane fajčiť, môže chcieť zmeniť trasu domov z práce, ak vie, že si na stanici na ceste domov kupuje balíček cigariet.
 • Príďte so spôsobmi, ako urobiť zdravé možnosti správania jednoduchšie a príjemnejšie ako nezdravé alternatívy.
  • Príklad: Nedržte v dome nezdravé jedlo. Je menej pravdepodobné, že budú cítiť nutkavú potrebu na nezdravé jedlo, ak to vyžaduje výlet do obchodov, a keď sú doma zdravšie možnosti.
 • Urobte zdravé možnosti viditeľnejšími ako nezdravé možnosti. Reklama funguje prostredníctvom opakovania a vysokej viditeľnosti značky. Rovnaké techniky možno aplikovať na zdravé správanie.
  • Príklad: Ak je pre človeka ťažké zapamätať si, že si má zobrať lieky, požiadajte ho o umiestnenie lieku na viditeľnom a bezpečnom mieste (kuchynská doska namiesto skrinky), aby bol v priebehu typického dňa pravidelne na očiach.
 • Robte zdravé správanie, ktoré je pre vás odmenou. Ak je zdravé správanie príjemné, potrebuje sa na jeho dosiahnutie menej vôle a je pravdepodobnejšie, že bude dlhodobo udržiavané. Ak sa s ním zaobchádza ako s niečím nepríjemným, čo musí byť tolerované, pravdepodobne nebude trvať dlho.
  • Príklad: Ak vaše dieťa nemá rado dusenú zeleninu, nenúťte ho jesť ju a nepodplácajte ho sladkosťou po zjedení. Namiesto toho zistite ako zeleninu uvariť tak, aby sa mu páčila, a aby sa ju naučili vychutnávať miesto toho, aby sa jej naučili vyhýbať.

Preložila: Zuzana Dankulincova

Please follow and like us: