InterventionsSocial Support

Sociálna opora a so zdravím súvisiace správanie: Ako prejsť od dobre mienenej ku kvalifikovanej podpore

Urte Scholz, University of Zurich & Gertraud (Turu) Stadler, University of Aberdeen

 

Sociálna opora sa zdá byť výlučne pozitívnou vecou. Čo môže byť na troche pomoci zlé? Mať niekoho, kto varí zdravé jedlá, keď sa pokúšate zdravšie jesť, alebo mať niekoho kto vás uteší, keď ste na dne, pretože váš nedávny pokus o skoncovanie s fajčením nedopadol dobre? Tieto scenáre už zrejme dávajú pocit, že dobré úmysly s cieľom podporiť niekoho nemusia stačiť. Partner, ktorý vám a vašej sestre varí zdravé jedlá a ktorí vás zasypáva tipmi ohľadne diét, môžu vo vás vyvolať pocit, že vie lepšie ako vy, čo je pre vás dobré. Požiadali ste ich, aby vám pomohli? Nemajú plnú dôveru vo vašu schopnosť jesť zdravé jedlo bez pomoci iných? Je teda opora zameraná na zmenu so zdravím súvisiaceho právania vždy dobrá vec? Cieľom tohto textu je pomôcť odborníkom  ako radiť svojim klientom o tom, ako hľadať užitočnú sociálnu oporu. Začnime s definovaním toho, čo sociálna opora je a čo nie.

Čo je sociálna opora?

Sociálna opora je pomoc inej osoby niekomu, kto je konfrontovaný s problémom alebo výzvou, ako je snaha jesť zdravšie. Opora je zameraná na riešenie tohto problému alebo aspoň na zmiernenie stresu spojeného s týmto problémom. Existujú tri bežné spôsoby opory, ktoré sa často spájajú: jedným je emocionálna opora, napríklad upokojenie človeka a uistenie sa, že sa cítia milovaní a pochopení, keď ich stresuje fakt, že jesť lepšie je ťažké. Druhou cestou je praktická opora, t.j. prijatie konkrétnych opatrení na pomoc druhému, ako napríklad nákup zdravých potravín. Treťou cestou je informačná opora, ako napríklad poskytovanie tipov, ako jesť viac zeleniny. Aj keď opora môže prichádzať doslova od kohokoľvek, výskum zistil, že väčšina opory pochádza od blízkych, ako sú partneri, rodina a priatelia. Dôležitými zdrojmi opory pre ľudí so zdravotnými problémami sú často zdravotnícki pracovníci a iní ľudia s podobnými problémami.

 

Okrem uvedeného existuje delenie na ďalšie dve rôzne druhy opory. Opora, ktorú očakávate v budúcnosti, alebo opora, ktorú ste získali v minulosti. Ľudia si môžu predstavovať oporu, ktorú od ostatných očakávajú v rámci stresových situácií v budúcnosti. Napríklad fajčiar, ktorý má v úmysle prestať, si môže predstaviť oporu, ktorá mu bude ponúknutá od iných. Tento typ opory sa nazýva vnímaná opora. Pravdou však je, že vo väčšej miere súvisí s optimistickým pohľadom ľudí na budúcnosť, než so skutočnou oporou. Vnímaná opora môže byť trochu vznešená, pretože očakávanie opory nie je nevyhnutne konfrontované reálnou náročnou situáciou. Druhým spôsobom nazerania na oporu je pýtať sa, akú podporu má človek s problémom. Posledné uvedené sú už retrospektívne úvahy o skutočnej opore. Napríklad, čo pomohlo niekomu zvládnuť v priebehu uplynulého týždňa jeho snahu lepšie jesť. Tieto dva druhy opory nemusia nevyhnutne spolu úzko súvisieť. Môžete očakávať, že vám vaši blízky pomôžu v čase potreby, ale nemusíte si spomenúť, že ste dostali veľa pomoci pri vašom nedávnom pokuse jesť lepšie.

 

 

 

Kvalifikovaná opora vedúca k zmene so zdravím súvisiaceho správania

Pri skúmaní výskumu sociálnej opory a so zdravím súvisiaceho správania sme zistili, že veľa štúdií uvádza pozitívne účinky opory. Pri bližšom pohľade sme však zistili, že sa mnohé z týchto štúdií zameriavajú na prvý druh opory opísanej vyššie, vnímanú oporu. Pozitívne očakávanie opory je konzistentne spojené s lepším správaním sa v oblasti zdravia. Druhému druhu opory, skutočnej opore, bola vo výskume venovaná oveľa menšia pozornosť a dostupné štúdie zistili zmiešané účinky. Tieto zmiešané výsledky niekedy vychádzajú v prvom rade z neschopnosti skutočne zvýšiť oporu v intervencii. Celkovo sa zdá, že neexistuje žiadna záruka, že dobre mienená sociálna opora je užitočná v situácii, keď sa niekto pokúsi zmeniť svoje so zdravím súvisiace správanie. Namiesto toho závisí úspech podporných akcií od:
– toho kto poskytuje oporu (niekedy je pomoc priateľa lepšia ako pomoc manželky/manžela),
– pohlavia poskytovateľa (ženy sa zdajú byť lepšími poskytovateľmi opory ako pre mužov tak i pre ženy),
– súladu medzi potrebou opory a jej poskytovaním
– toho za akých podmienok sa vyskytuje (či je poskytovanie a prijímanie opory vyrovnané alebo nevyvážené).

 

V skutočnosti dokonca existujú štúdie, ktoré dokazujú, že prijímanie opory môže dokonca poškodiť. Opora môže prispieť k oslabeniu alebo jednoducho k nedostatočnému zvládnutiu samotnej výzvy. Kvalifikovaná opora – opora od dôveryhodných osôb, ktoré spĺňajú vaše potreby a ktoré vám pomáhajú pochopiť, oceňovať a starať sa o zmenu vášho správania – môže byť tou najlepšou voľbou. Kvalifikovaná opora závisí od toho, či obe strany navzájom komunikujú. Osoba, ktorá chce urobiť zmenu, by mala vyhodnotiť osobné potreby a jasne informovať o týchto potrebách a aktívne hľadať oporu od osôb, ktorým môže plne dôverovať. Poskytovateľ opory by sa mal usilovať o uspokojenie potrieb osoby spôsobom, ktorý je úctivý a reaguje na potreby príjemcu.

Praktické odporúčania

Čo by teda mali ľudia robiť, aby účinne podporovali niekoho, pokiaľ ide o zmenu so zdravím súvisiaceho správania? Pracovníci, ktorí radia klientom, by ich mali povzbudzovať k tomu, aby hľadali kvalifikovanú oporu a komunikovali so svojimi blízkymi a zdravotníckymi odborníkmi o svojich potrebách. Ak chcete účinne podporiť pokus inej osoby zmeniť svoje správanie, mali by ste mať na pamäti nasledujúce odporúčania:

– Povzbudzujte ľudí, ktorí chcú urobiť zmenu, aby si hľadali oporu u dôveryhodných blízkych a hovorili s nimi o tom, čo by im naozaj pomohlo. To môže zahŕňať aj zvládnutie situácie bez pomoci iných!
– Pracujte s klientmi s cieľom komunikovať ich potreby v konkrétnych situáciách a podávať návrhy, ktoré im pomôžu získať oporu, ktorá je pre nich nápomocná. Napríklad, odborníci môžu používať rolové hry, aby si s klientmi prešli rôzne scenáre toho ako požiadať o pomoc. To by malo zahŕňať aj zvýšenie povedomia o tom, že opora je veľmi individuálna a nie vždy užitočná. Takto môže osoba prakticky poskytovať poradenstvo a konštruktívnu spätnú väzbu.
– Pracujte s klientom na rozpoznávaní kvalifikovanej opory. Keďže správanie človeka je dynamickým procesom a potreby sa môžu zmeniť z jedného dňa na druhý, môže to zahŕňať časté úpravy.

Preložila Zuzana Dankulincová

Please follow and like us: