Motivácia a prvé kroky k fyzickej aktivite

Posted Posted in Goal setting, Motivation, Self-regulation

Keegan Knittle, University of Helsinki, Fínsko

Tu je známy príbeh zo zariadenia primárnej starostlivosti: človek, ktorý by jednoznačne profitoval z fyzickej aktivity, príde na kliniku. Diskutujeme o jeho fyzickej (ne)aktivite, a nakoniec, hovorí, že jednoducho nie je motivovaný k zmene. Čo sa dá robiť? Ako môžeme motivovať niekoho takého, aby aspoň zvážil zmenu svojho správania k lepšiemu? Alebo ešte lepšie, ako mu môžeme pomôcť vytvoriť ten správny úmysel k tomu, aby bol aktívny?

(more…)

Intervencie pozitívnej psychológie v práci

Posted Posted in Intervention design, Interventions

Alexandra Michel, Federal Institute for Occupational Health and Safety, Nemecko Annekatrin Hoppe,, Humboldt Universität, Nemecko

Zamestnanci trávia hlavnú časť svojho bdelého času v práci. Nie je preto prekvapením, že znižovanie nárokov a zvyšovanie dostupných zdrojov (napr. autonómia, sociálna opora, sebaúčinnosť) v práci sú dôležité pri podpore rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, životnou pohodou a zdravím zamestnancov. V posledných rokoch výskum skúmal nielen spôsoby, ako zmierniť negatívne dôsledky pracovného stresu, ale aj spôsoby ako podporiť existujúce zdroje na zlepšenie pracovnej pohody. Najmä zavedenie pozitívnych psychologických intervencií na pracovisku je novou cestou v oblasti pracovnej psychológie zdravia. Intervencie pozitívnej psychológie sa zameriavajú na budovanie zdrojov a na predchádzanie ich možnej straty, pričom zahŕňajú aktivity, ktorých cieľom je vytvárať pozitívne pocity, správanie a myšlienky. V tomto blogovom príspevku zdôrazňujeme tri prístupy, ktoré pomôžu zamestnancom budovať svoje zdroje a podporovať pracovnú pohodu.

(more…)

Rozhovor s pacientom: Čo lekár hovorí a čomu pacient zjavne nerozumie

Posted Posted in Uncategorized

Anne Marie Plass, Univerzitné Medicínske Centrum v Göttingene, Nemecko

Pred nejakým časom sa známa dermatologička, ktorá pracuje ako špecialistka na psoriázu (chronické kožné ochorenie) v univerzitnej nemocnici, sťažovala na mnohých pacientov, ktorí nedodržiavajú liečbu napriek tomu, že mali stanovený spoločný cieľ na základe zdieľaného spoločného rozhodovania s ňou ako s ich lekárkou.

(more…)

Čo sa stane s liekmi, keď idú domov?

Posted Posted in Medication adherence

Kerry Chamberlain, Massey University, Auckland, Nový Zéland

Čo robia ľudia s liekmi, keď prídu domov? Dať odpoveď na túto otázku sa doteraz pokúsil len obmedzený výskum. A to aj napriek tomu, že je táto téme veľmi dôležitá – väčšina liekov sa spotrebúva doma pod kontrolou spotrebiteľa. Predpísané lieky sú regulované, ale ako náhle sú predpísané a vyzdvihnuté, je možné len predpokladať, že sa užívajú podľa pokynov. Ľudia tiež môžu siahnuť po a používať širokú škálu voľnopredajných liekov (napr. na úľavu od bolesti), alternatívne lieky (napr. homeopatické prípravky) a iné prípravky súvisiace so zdravím, ktoré ako lieky pôsobia v omnoho menšej miere (napr. probiotické nápoje). Treba však poznamenať, že prístup ku všetkým formám liekov sa medzi jednotlivými krajinami značne líši.

(more…)

Ako si stanoviť ciele, ktoré budú fungovať?

Posted Posted in Goal setting, Planning

 

Tracy Epton, University of Manchester, Veľká Británia

Stanovovanie si cieľov je populárna technika

Existuje mnoho rôznych techník, ktoré možno použiť na zmenu správania (93 podľa aktuálneho zoznamu!). Stanovenie si cieľa je dobre známa technika, ktorú väčšina ľudí už niekedy použila. Používajú ju charitatívne organizácie (napr. Alcohol Concern, charitatívna organizácia vo Veľkej Británii, požiadala ľudí o stanovenie si cieľa prestať v januári piť), je súčasťou komerčných programov na zníženie telesnej hmotnosti a nájdete ju dokonca aj v aplikáciách pre fitness. Jeden nedávny prehľadový článok skúmal 384 overovaní účinnosti stanovenia si cieľa v rôznych oblastiach, aby zistil, či naozaj funguje, aké typy cieľov fungujú najlepšie a či nastavenie cieľov funguje pre všetkých.

(more…)

Seba-regulácia – pd teórie k praxi: ako podporovať svojich pacientov pri dosahovaní ich cieľov na ceste k zmene

Posted Posted in Self-regulation, Uncategorized

Stan Maes & Véronique De Gucht, Leiden University, Holandsko

V priebehu posledných desaťročí sa úloha jednotlivcov v systéme zdravotnej starostlivosti vyvíjala od “dodržiavania lekárskych režimov”, čo naznačuje poslušnosť; k “seba-manažmentu”, čo označuje zodpovednosť za kontrolu vlastného zdravia alebo choroby. To nedávno pokročilo ešte ďalej k myšlienke “seba-regulácie”, systematického procesu, ktorý zahŕňa stanovenie osobných cieľov týkajúcich sa zdravia a riadenia správania na dosiahnutie týchto cieľov. Na ilustráciu neustáleho procesu seba-regulácie sme si vybrali starobylý symbol “ouroboros” (t. j. had pojedajúci si vlastný chvost), ktorý sprevádza tento blogový príspevok.

(more…)

Viac sa hýbme a menej seďme v práci: a hlavne len neseďme hovoriac o tom

Posted Posted in Interventions, Social Support

Stuart Biddle, University of Southern Queensland, Australia

Píšem tento blog na Valentína! Charita pre podporu zdravia v Austrálii, Bluearth, priniesla niekoľko zábavných videí, ktoré vás povzbudzujú k tomu, aby ste používali svoju stoličku menej tým, že sa s vašou stoličkou rozídete (rovnako ako keď sa rozchádzate so svojím partnerom či partnerkou, pozrite si videá tu). Takže o čo tu ide? V podstate o zmenu v spôsobe, akým pracujú mnohí z nás. Sedíme príliš veľa a to sa pre naše zdravie ukázalo ako veľmi zlé. Veľa ľudí jazdí do práce autom, sedí pri stole väčšinu dňa, ide domov a znova sedí pred televízorom alebo počítačom neskoro do večera. Pracovisko je preto zrelé na zmenu správania, ktoré naše zdravie ovplyvňuje. Čo ale je s takým zabehaným správaním, ako je sedenie, silnými sociálnymi normami, ako aj návrhy usporiadania nášho prostredia, ktoré podporujú menej pohybu spolu s komfortným a obohacujúcim sedením, môžeme spraviť?

(more…)

Vôľa verzus nezdravé pokušenia – Spoiler Alert – Vôľa prehráva

Posted Posted in Automaticity, Habit

Amanda Rebar, Central Queensland University, Australia

Nie je žiadnym prekvapením, že dôkazy ukazujú, že ľudia sa rozhodne nesprávajú spôsobom, ktorý je pre ich dlhodobé zdravie najvhodnejší. Napríklad väčšina ľudí vie, že cvičenie je dobré pre ich fyzické a duševné zdravie, ale nepomerne menej ľudí pravidelne cvičí. Keď má človek úmysel začať cvičiť, existuje len asi 50%-ná šanca, že tak aj skutočne spravia. Čo sú rovnaké šance ako keď si hodíte mincou! Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo tomu tak je, že napriek najlepším úmyslom sa ľudia dopúšťajú nezdravého správania? Existuje stále populárnejší pohľad v oblasti psychológie zdravia hovoriaci o tom, ako je správanie ľudí ovplyvnené dvomi systémami. Tieto modely duálnych procesov poskytujú osviežujúci pohľad na to, ako pomôcť ľuďom žiť zdravo bez toho, aby to vyžadovalo neustálu bitku ich vôle s nezdravými pokušeniami.

(more…)

Plánovanie intervencií na zmenu správania založených na teórii a dôkazoch: Intervenčné mapovanie

Posted Posted in Behavioural theory, Intervention design

Gerjo Kok, Maastricht University, the Netherlands; University of Texas at Houston, USA

V súčasnosti existuje široká škála kampaní a intervencií na zlepšenie verejného zdravia a na zmenu so zdravím súvisiaceho správania, ale mnohé z nich nie sú “založené na teórii a dôkazoch”. Tento príspevok stručne opisuje procesy, ktoré psychológovia v oblasti zdravia prijímajú pri rozvíjaní intervencií a zdôrazňuje, ako sa tieto líšia od (a zlepšujú) podobné procesy bežne vykonávané inde.

(more…)

Sociálna opora a so zdravím súvisiace správanie: Ako prejsť od dobre mienenej ku kvalifikovanej podpore

Posted Posted in Interventions, Social Support

Urte Scholz, University of Zurich & Gertraud (Turu) Stadler, University of Aberdeen

 

Sociálna opora sa zdá byť výlučne pozitívnou vecou. Čo môže byť na troche pomoci zlé? Mať niekoho, kto varí zdravé jedlá, keď sa pokúšate zdravšie jesť, alebo mať niekoho kto vás uteší, keď ste na dne, pretože váš nedávny pokus o skoncovanie s fajčením nedopadol dobre? Tieto scenáre už zrejme dávajú pocit, že dobré úmysly s cieľom podporiť niekoho nemusia stačiť. Partner, ktorý vám a vašej sestre varí zdravé jedlá a ktorí vás zasypáva tipmi ohľadne diét, môžu vo vás vyvolať pocit, že vie lepšie ako vy, čo je pre vás dobré. Požiadali ste ich, aby vám pomohli? Nemajú plnú dôveru vo vašu schopnosť jesť zdravé jedlo bez pomoci iných? Je teda opora zameraná na zmenu so zdravím súvisiaceho právania vždy dobrá vec? Cieľom tohto textu je pomôcť odborníkom  ako radiť svojim klientom o tom, ako hľadať užitočnú sociálnu oporu. Začnime s definovaním toho, čo sociálna opora je a čo nie.

(more…)