Interventions

Labai trumpos elgesio keitimo intervencijos sveikatos priežiūros įstaigose

Stephen Sutton, University of Cambridge, England

Kompleksinės problemos reikalauja kompleksinio sprendimo. „Didžiojo ketverto“ elgesio (fizinis pasyvumas, tabako rūkymas, perteklinis maisto ir alkoholio vartojimas) reikalauja pamatuoto elgesio keitimo intervencijų, taikomų dideliam žmonių skaičiui, kad pasiektų patikimą visuomenės sveikatos pokytį. Tai galima pasiekti per specialiai organizuotą trumpalaikę intervenciją, taikomą sveikatos priežiūros institucijose. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, Nacionalinis sveikatos ir pažangios sveikatos priežiūros institutas rekomenduoja pirminės sveikatos priežiūros specialistams teikti tikslingą „trumpą“ [patarimą fizinio aktyvumo didinimui neaktyviems suaugusiems pacientams ir stebėti jo laikymąsi tęstiniuose apsilankymuose.

Trumpalaikių intervencijų efektyvumas yra įrodytas . Tačiau literatūroje pateikiami skirtingi apibrėžimai „trumpo patarimo“ ir „trumpos intervencijos“. Pavyzdžiui, viena apžvalga apibrėžė trumpą patarimą kaip trunkantį „mažiau nei 30 min. arba pateiktą vienoje sesijoje (tyrimo sekimas leidžiamas tik kaip papildomas apsilankymas)“. Daugelis tokių „trumpų“ intervencijų yra per ilgos, kad būtų įjungtos į įprastas konsultacijas pirminėje sveikatos priežiūroje. Todėl mūsų darbe, mes susitelkėme ties išvystymu ir įvertinimu „labai trumpų“ intervencijų, apibrėžtų kaip vienetinė sesija, trunkanti ne daugiau kaip 5 min. skirtos fiziniam pasyvumui. Tokios, labai trumpos intervencijos gali būti taikomos įvairiose sveikatos priežiūros institucijose, bet mūsų siūlomą pritaikėme dėl Nacionalinės sveikatos priežiūros (NHS) Sveikatos Patikrinimo Programoje Anglijoje. Kviečiami suaugę nuo 40 iki 74 metų, kurie nėra registruoti dėl ligos, tikrinti kraujagyslių sveikatą kas penki metai. Daugelis jų tikrina sveikatą pirminėje priežiūroje pas slaugytoją ar sveikatos priežiūros asistentą. Tokie patikrinimai yra ideali proga suteikti labai trumpą intervenciją elgesio keitimui potencialiai milijonams žmonių.

Intervencijos išvystymui mes naudojame pasikartojantį būdą, suderinantį įrodymus ir ekspertizę iš įvairių šaltinių, įskaitant sistemines apžvalgas, rėmėjų konsultacijas, kokybines studijas, išteklių kainų vertinimą ir diskusijas grupėje. Mes patikslinome labai trumpos intervencijos turinį, naudodami elgesio keitimo technikų terminus. Pavyzdžiui, mūsų labai trumpa, grįsta pedometrija, intervencija įjungia devynias skirtingas elgesio keitimo technikas, įskaitant Tikslo siekiantį elgesį, Veiksmo planavimą ir Savo elgesio stebėjimą. Tai buvo įgyvendinta, įteikiant kiekvienam dalyviui pedometrą ir Žingsnių Registravimo Kortą, kartu su maždaug tokia instrukcija „kiekvieną savaitę jūs turite nusistatyti žingsnių skaičių, pavyzdžiui 6000 žingsnių per dieną, ir tada kiekvieną dieną jūs galėsite užrašyti žingsnių skaičių ir pasitikrinti ar jūs pasiekėte tikslą“. Mes taip pat paruošėme trijų valandų trukmės mokomąjį užsiėmimą ir nurodymus praktikams.

Tokia technika grindžiamą labai trumpą intervenciją dera atskirti nuo paprasto „patarimo“. Patarimas paprastai įjungia raginimą keistis ir informaciją apie fizinio pasyvumo žalą arba didesnio aktyvumo privalumus. Taip pat būtų naudinga, įjungti technikas, tokias kaip tikslo užsibrėžimas ir savistaba, kurie yra skirti padėti žmonėms keisti savo elgesį.

Mes parodėme, kad yra įmanoma įjungti labai trumpą intervenciją į Sveikatos Patikrinimus ir kad ji yra priimtini praktikams ir pacientams. Mūsų pradiniai duomenys apie veiksmingumą buvo teigiami. Naudojant objektyvų fizinio aktyvumo matą – akcelerometrą, labai trumpos, pedometrija grįstos, intervencijos efektyvumas buvo įvertintas 73% tikimybe (t.y. fizinio aktyvumo padidėjimas santykinai su intervencijos neturinčia kontrole). Tačiau kai mes patikrinome šią labai trumpą intervenciją didesnėje imtyje (N = 1,007), ji turėjo tik nedidelį, nereikšmingą teigiamą efektą objektyviai pamatuotam dalyvių fiziniam aktyvumui po trijų mėnesių. Tačiau ekonominis įvertinimas parodė su 60% tikimybe, kad intervenciją apsimoka taikyti ilgam laikotarpiui, lyginant tik su NHS Sveikatos Patikrinimais. Taigi, taikyti labai trumpą intervenciją gali būti geriau negu nedaryti nieko.

Yra galimybė padidinti labai trumpos intervencijos efektyvumą įjungiant papildomus komponentus. Iššūkis yra jog tai galima atlikti be ženklaus kainos padidinimo. Vienas iš būdų – sujungti labai trumpą, tiesioginę intervenciją, atliekamą sveikatos specialisto, su „skaičiuojama intervencija“, kuri aprūpina pacientą su tęstiniu palaikymu elgesio keitimui. Sujungimas tiesioginės su pamatuojama intervencija gali būti efektyvesnis negu taikymas kiekvienos intervencijos atskirai. Savo darbe mes taikėme tokios intervencijos modelį, sustiprinti rūkymo metimui pirminėje sveikatos priežiūroje. Jį sudarė pamatuojami intervencijos komponentai 90-ties dienų programoje, siunčiant kryptingas tekstines žinutes į mobilų rūkančiojo telefoną.

Rekomendacijos

  • Yra įrodytas trumpalaikės intervencijos efektyvumas rūkymo metimui ir fizinio aktyvumo didinimui, tačiau daugelis tokių intervencijų yra per ilgos, kad būtų galima jas įjungti į įprastą pacientų konsultavimą.
  • Vietoje jų siūloma labai trumpos intervencijos, užimančios neilgiau kaip 5 min. Jų efektyvumas yra menkesnis nei trumpalaikių intervencijų, tačiau labai trumpų intervencijų taikymas, yra galimai naudingesnis nei nieko nedarymas.
  • Vietoje „patarimo“, pagalvokite apie labai trumpos intervencijos taikymą, sujungus ją su viena arba keliomis elgesio keitimo technikomis. Pavyzdžiui, gali būti naudinga pasiūlyti pacientui stebėti savo elgesį ar sudaryti specialų veiksmų planą – kada, kur ir kaip jis didins savo fizinį aktyvumą ar išvengs užkandžiavimo pagundos.
  • Pacientų nukreipimas panaudoti naudingus resursus (kaip antai išmaniųjų telefonų aplikacijos arba vietinės pasivaikščiojimo grupės) galima greitai atlikti ir tai gali pagerinti intervencijos efektą. Numatymas konsultacinio susitikimo taip pat gali būti naudingas.
  • Padarykite kiekvieną susitikimą svarbiu. Kiekvieną kartą kai jūs matote pacientą, jūs turite potencialią progą pasakyti ką nors apie elgesio keitimą. Daugelio praktikuojančių sveikatos specialistų, naudojančių labai trumpą intervenciją su savo pacientais, pastangos gali turėti ženklią papildomą įtaką visuomenės sveikatai.

Please follow and like us: