Health Psychology

הפרקטיקה של פסיכולוגיה רפואית

Karen Morgan, Perdana University Royal College of Surgeons in Ireland Medical School, Kuala Lumpur, Malaysia and Robbert Sanderman, University of Groningen and Health and Technology University of Twente, The Netherlands.

מה יישומי בפסיכולוגיה רפואית?

פסיכולוגיה רפואית היא דיסציפלינה צעירה, דינמית ומתפתחת במהירות בתחום הפסיכולוגיה. פסיכולוגים רפואיים מתמקדים ביישום תאוריות פסיכולוגיות ומחקר בתחום על מנת –

  • לקדם ולשמור על בריאות ולמנוע חולי.
  • להבין כיצד אנשים מגיבים לחולי, מתמודדים עמו ומחלימים ממנו.
  • טיפולים והתערבויות מותאמים אישית.
  • שיפור מערכת הבריאות ומדיניות הבריאות.

שאלות העולות בתחום הפסיכולוגיה הרפואית הן לדוגמא – מה מניע התנהגויות הקשורות לבריאות, וכיצד התנהגויות אלו יכולות להשתנות. בתחום גם עולות שאלות כמו – כיצד רגשות ואמונות קשורות להתנהגויות אלו ולהשלכותיהן. על כן, פסיכולוגים רפואיים עובדים בסביבות חברתיות שונות ומגוונות, הכוללות חולים, מטפלים קרובים ומשפחותיהם, חברים בקהילה, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, ומערכות ומוסדות בריאות. כתוצאה מכך, מושגים בסיסיים משדה הפסיכולוגיה הרפואית רלוונטיים לכל אחד ואחת העובדים עם חולים או מקדמים שינויים התנהגותיים בפועל.

קידום ושמירה על בריאות ומניעת חולי

בעוד הנטל של מחלות כרוניות הולך וגדל במהירות ברחבי העולם, הרבה ממנו ניתן למניעה. המחקר האפידמיולוגי הראה שמניעה ראשונית (לדוגמא, צמצום גורמי סיכון להתפתחותן של מחלות קרדיו-וסקולריות) יעילה יותר ממניעה שניונית שמטרתה הפחתת מקרי תמותה בעקבות מחלות קרדיו-וסקולריות שכבר התפתחו. לפסיכולוגיה הרפואית תרומה עצומה בצמצום גורמי סיכון למחלות באוכלוסיות שונות על ידי זיהוי התנהגויות ספציפיות (לדוגמא, עישון, תזונה לקויה, מחסור בפעילות פיזית, היענות לבדיקות סקר רפואיות) והתמקדות בשינוי התנהגויות אלו.

פסיכולוגיה רפואית מתמקדת במנגנונים פסיכולוגים (לדוגמא – ידע, עמדות, קוגניציות) והשפעה חברתית אשר עשויים לעכב שינויים רצויים ולהוביל לדפוסים מתמשכים של התנהגות לא בריאה. הבנה טובה יותר של תהליכים אלו מאפשרת את זיהוין של דרכים אופטימליות לתמוך באנשים המנסים לשבור שגרות חיים לא בריאות, ולמשל להפסיק לעשן או להגדיל צריכת פירות. פיתוח ושימוש של אפליקציות אלקטרוניות בתחום הבריאות גדל בהתמדה בתחום זה, השימוש בטכניקות לשינויים התנהגותיים באמצעות אפליקציות והתקנים טכנולוגיים, מספק הזדמנות התפתחותית מעניינת בפסיכולוגיה רפואית.

הבנה כיצד אנשים מגיבים למחלות, מתמודדים עמן, ומחלימים מהן

למחלה השפעה פסיכולוגית העשויה להשפיע על תהליך ההחלמה. אנשים עלולים לחוות לחץ, חרדה או דיכאון. כמו גם למצוא עצמם נאבקים על משמעות זהותם העצמית לאור המחלה. פסיכולוגים רפואיים מנסים להבין כיצד לתמוך בצורה הטובה ביותר באנשים המתמודדים עם חולי, לצד בחינה של הקשרים המורכבים בין קוגניציות, דרכי התמודדות, השלכות ותוצאות והתנהגויות בריאותיות קריטיות (לדוגמא, היענות לתרופות באוכלוסיות שונות). פסיכולוגים רפואיים בוחנים באופן מדעי את ההגדרה של התנהגויות מפתח בזמן מחלה ואת דרכי מדידתן. לדוגמא: כיצד ניתן למדוד היענות ללקיחת תרופות? מה היא הרמה ה’מניחה את הדעת’ של היענות? נעשה שימוש בתאוריות ומודלים על מנת להסביר ולחזות התנהגויות הקשורות למחלה, וליצור בסיס לעיצוב התערבויות על מנת לבצע שינויים חיוביים בהתנהגות. פסיכולוגים רפואיים מנסים גם למצוא מה הופך התערבויות לאפקטיביות ביותר, ועבור מי.

טיפולים והתערבויות מותאמים אישית

אנו רוצים למצוא, לדוגמא, כיצד שינוי בהגדרת מטרות או שיפור יכולות חברתיות יכולים להוביל לתוצאות טובות יותר, לדוגמא, שיפור ניהול עצמי של המחלה או הגברה של תמיכה חברתית. ממצא כזה יכול לרמוז על אפקט תיווך. ממצאים אלו חשובים מאחר והם מאפשרים לנו לשפר את ההתערבויות שלנו, שכן הם פותחים את ‘הקופסא השחורה’ של ההתערבות, ומצביעים על המרכיבים הספציפיים הפועלים ביעילות הרבה ביותר ובעלי ההשפעה הרבה ביותר על התוצאות, כאשר אנו מסוגלים לשנות אותם.

בנוסף, חשוב במיוחד לדעת מה עובד בצורה הטובה ביותר, ולמי. נניח שטיפול קוגניטיבי- התנהגותי או התערבות מסוג מיינדפולנס עוזרים לחולי סרטן להתמודד עם ההשלכות של המחלה, עדיין נראה שמספר חולים לא הגיבו לטיפול שקיבלו. טכניקות מחקריות מאפשרות לנו לברר האם חולים עם מאפיינים מסוימים (כגון מין, גיל, או מאפייני אישיות) מגיבים טוב יותר או גרוע יותר לאחד הטיפולים האלה. ממצאים אלו עוזרים בקבלת החלטה לגבי התאמת הטיפול היעיל ביותר לאדם הספציפי – כלומר טיפול מותאם אישית.

שיפור מערכת הבריאות ומדיניות הבריאות.

הדרכים בהן רופאות, אחיות ואנשי מקצוע בתחום הבריאות נמצאים באינטראקציה עם החולה הן בעלות השפעה משמעותית על תגובת החולה למחלה ולטיפול. בנוסף לעבודה מול חולים, מטפלים קרובים ובני משפחה, פסיכולוגים רפואיים עובדים גם עם בעלי מקצוע אחרים בתחום הבריאות. לפסיכולוגיה רפואית תפקיד חשוב בחינוך אנשי מקצוע בתחום הבריאות על ידי קידום התפיסה של טיפול הממוקד-בחולה וניהול עצמי של החולה את מצבו, טיפול המסייע למטופלים להגיע להחלטות הטובות ביותר עבורם ולשלוט בבריאותם. תהליך זה כולל בחינה של אופן התקשורת בין אנשי המקצוע לחולים ומציאת דרכים להתאים באופן מיטבי סגנון זה עם צרכי החולה על מנת לשפר את תוצאות הטיפול. כך למשל, במדינות שונות מחלקות לפסיכולוגיה רפואית בבתי חולים אקדמיים מאמנות סטודנטים לרפואה בנושאים הללו.

להגיע אל הפסיכולוגים הרפואיים

אם אתם מתמודדים בעבודתכם עם הסוגיות המתוארות לעיל, והנכם מעוניינים בקבלת מידע על ההתפתחויות האחרונות בתחום זה, אנו מציעים להתעדכן בבלוג הפסיכולוגיה הרפואית היישומית שלנו (Health Psychology Practical Blog). בנוסף, אם הנכם זקוקים לעזרה מעשית, אל תהססו ליצור קשר עם מחלקות לפסיכולוגיה רפואית/שיקומית במדינותיכם ולראות האם ניתן להיעזר בהן. החל משאלה מהירה ועד לשיתוף פעולה, למשל בפרויקט לקידום הבריאות, הכל לגיטימי ואתם מוזמנים.

Translated by: Shira Galin and Dr. Noa Vilchinsky

The Psycho-Cardiology Research Lab

Bar-Ilan University, Israel

Please follow and like us: