E-healthInterventions

E-health: התערבויות מקוונות לקידום התנהגויות בריאות

Rik Crutzen, Maastricht University, The Netherlands

E-health: התערבויות מקוונות לקידום התנהגויות בריאות

 

בימים אלה, אנשים נוהגים להשתמש באינטרנט באופן תדיר למגוון פעילויות שונות: החל מרכישת מצרכים ועד להצגת תמונת-חתול משעשעת לחבר המתגורר בצידו השני של העולם. כל זה אפשרי. כמו כן, האינטרנט מנוצל כיום יותר ויותר בתחום הבריאות – דבר המכונה:  שירותי בריאות אלקטרוניים (E-health).

מה זה E-health?

המושג E-health מתייחס לשירותי הבריאות והמידע הרפואי הניתנים דרך הרשת המקוונת ובאמצעות טכנולוגיות נוספות. בתחום הפסיכולוגיה הרפואית, E-health כוללים מגוון רחב של הדרכות בנוגע להתנהגויות יומיומיות כגון הדרכה לפעילות גופנית או הפסקת עישון. בהתבסס על הממצאים שנאספו בתחום מאז תחילת  שנות האלפיים, ניתן להסיק כי ההתערבויות הללו אכן יכולות להיות יעילות. יחד עם זאת, יש לשים דגש על כך שתהליך הפיתוח של טכניקות התערבות אלו יהיה מבוסס על תיאוריות קיימות וראיות אמפיריות.

יתרונותיהן של התערבויות הניתנות דרך הרשת המקוונת

שימוש באינטרנט ובטכנולוגיות נוספות יכול להיות בעל מספר יתרונות מובהקים. לדוגמא, אנשים יכולים להרגיש יותר אנונימיים בהשוואה להתערבויות טיפוליות הניתנות פנים מול פנים. תחושת האנונימיות שהרשת מספקת יכולה לפעול לטובת התערבויות הממוקדות בהתנהגויות בהן מעורבת תחושת בושה (למשל, שימוש באמצעי מניעה או צריכת אלכוהול). בנוסף לכך, התערבויות אינטרנטיות יכולות לעשות שימוש בלווין ה-GPS בכדי לספק מידע מדויק על אפשרויות נגישות ומיידיות של תזונה בריאה. אולם, חשוב להדגיש כי יש להתייחס לשתי הדוגמאות שצויינו לעיל כאפשרויות בלבד ולא כיתרונות התקפים לכל ההתערבויות הניתנות דרך האינטרנט. התערבויות אלה יהיו שימושיות אך ורק אם יתברר שהיעדר אנונימיות ונגישות מוגבלת לתזונה בריאה אכן תורמות להתנהגויות לא בריאות של אנשים. במילים אחרות, על מאפייני המדיום והאפשרויות אותן הוא מציע להיחשב ככלי בלבד, ולא כפתרון קסם.

חקירת השימוש בהתערבויות אינטרנטיות

יתרון בולט הנכון עבור כל ההתערבויות הניתנות דרך הרשת הוא שהן מספקות למטפלים את ההזדמנות לחקור את מאפייני השימוש בהתערבויות אלה. למשל, הן יכולות לספק תובנות מפורטות בכל הנוגע לשלב בו המשתמשים בשירותים זונחים את התכנית ההתערבותית או מתמידים בה. מידע זה יכול להיות שימושי עבור עיצוב התערבויות הממוקדות בצרכיו של הלקוח ובכך להגביר את הסיכויים שההתערבות תניב תוצאות משביעות רצון. יתרה מכך, שיטה זו מספקת תובנות לגבי התדירות בה אנשים נוטים לבקר באתרים מן הסוג הזה (כלומר, תכיפות ומשך), ולגבי הנושאים בהם אותם המבקרים מתעניינים.

לסיכום

התערבויות אינטרנטיות הן בעלות מאפיינים ייחודיים ופוטנציאל רב בכל הנוגע לתחום הפסיכולוגיה הרפואית. יחד עם זאת, יש לזכור שלא מדובר בפתרון קסם. שינוי התנהגותי הינו תהליך מורכב, ועלינו להסתמך על תיאוריה זמינה ומבוססת ראיות בכדי להגביר את הסיכוי לכך שהתערבויות תהיינה יעילות – בין אם הן ניתנות במסגרת הרשת המקוונת או מחוצה לה.

המלצות

  • התערבויות E-health מהוות כלי שימושי לשינוי התנהגותי. אולם, חשוב לפתח התערבות אינטרנטית באופן שיטתי, ממש כמו כל התערבות הנוגעת בשינויי התנהגות;
  • אל תשתמשו ב-E-health אך ורק בשל הפוטנציאל הגלום בה: מומלץ להשתמש במאפייני המדיום ובאפשרויות שהוא מספק רק באופן מכוון מטרה; תמיד תשאלו את עצמכם מדוע בחרתם להשתמש דווקא במדיה מסוימת ו/או ביתרונות שהיא מספקת;
  • אם אתם משתמשים ב-E-health, עליכם לחקור את אופן השימוש בהתערבות מסוימת זו. חקירת אופן השימוש יכולה לספק תובנות באשר לדרך בה ההתערבויות הללו פועלות, ובאותו הזמן גם לשפר את ההתערבות עצמה.

Translation: Alex Manevich, Dr. Noa Vilchinsky

Please follow and like us: