Μελέτες N-of-1: Τι μπορούμε να μάθουμε από έναν συμμετάσχοντα;

Posted Posted in Assessment, Interventions

Από Marie Johnston και Derek Johnston, University of Aberdeen, Scotland Οι ιατροί  συχνά θέλουν να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα που αφορά ένα άτομο, μια ομάδα φροντιστών, ένα νοσοκομείο ή μια περιοχή κλπ. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο συχνά ένας παχύσαρκος τρώει σνακ, πότε και όπου τρώει και αν το άγχος το […]