Interventions

Πολύ σύντομες παρεμβάσεις για αλλαγή συμπεριφοράς σε δομές παροχής φροντίδας

By Stephen Sutton, University of Cambridge, England

Τα μεγάλης κλίμακας προβλήματα απαιτούν λύσεις μεγάλης κλίμακας. Η αντιμετώπιση των «4 μεγάλων» συμπεριφορών (σωματική αδράνεια, κάπνισμα, υπερβολική κατανάλωση τροφής και αλκοόλ) απαιτεί κλιμακούμενες παρεμβάσεις που μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων για να επιτύχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η χρήση σύντομων παρεμβάσεων από επαγγελματίες σε δομές παροχής φροντίδας. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το National Institute of Health and Care Excellence συνιστά να παρέχονται απο επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας εξειδικευμένες, σύντομες συμβουλές για τη σωματική άσκηση σε ανενεργούς ενήλικες και να ακολουθούν αυτό το θέμα σε επόμενες συναντήσεις.

Υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των σύντομων παρεμβάσεων. Ωστόσο, ένα πρόβλημα με την ερμηνεία αυτής της βιβλιογραφίας είναι ότι υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για «σύντομες συμβουλές» ή «σύντομες παρεμβάσεις». Για παράδειγμα, μία αναθεώρηση βιβλιογραφίας περιγράφει σύντομες συμβουλές ως “λιγότερες από 30 λεπτά σε διάρκεια ή παραδοτέες σε μία συνεδρία (επιτρέποντας την παρακολούθηση της έρευνας μόνο ως πρόσθετη επαφή)”. Πολλές τέτοιες «σύντομες» παρεμβάσεις είναι πολύ μεγάλες για να συμπεριληφθούν στις συνήθεις συναντήσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ως εκ τούτου, στο έργο μας εστιάσαμε στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πολύ σύντομων παρεμβάσεων, οι οποίες ορίζονται ως ενιαία περίοδος διάρκειας όχι μεγαλύτερης των πέντε λεπτών, για την αντιμετώπιση της σωματικής αδράνειας. Αυτές οι πολύ σύντομες επεμβάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές δομές παροχής φροντίδας, αλλά αναπτύξαμε τη δική μας για το Πρόγραμμα Ελέγχου Υγείας της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (NHS) στην Αγγλία. Αυτό το πρόγραμμα, καλεί τους ενήλικες ηλικίας 40 έως 74 ετών που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο νόσων να διενεργούν ελέγχους αγγειακής υγιεινής κάθε πέντε χρόνια. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ελέγχους λαμβάνουν χώρα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και πραγματοποιούνται από νοσηλευτές και βοηθούς υγειονομικής περίθαλψης. Είναι μια ιδανική ευκαιρία για μια πολύ σύντομη παρέμβαση αλλαγής συμπεριφοράς σε δυνητικά εκατομμύρια ανθρώπους.

Για να αναπτύξουμε τις παρεμβάσεις χρησιμοποιήσαμε μια επαναληπτική προσέγγιση που συνδύαζε στοιχεία και εμπειρογνωμοσύνη από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων συστηματικών αναθεωρήσεων, διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους, μιας ποιοτικής μελέτης, εκτίμησης κόστους πόρων και ομαδικών συζητήσεων. Καθορίσαμε το περιεχόμενο των πολύ σύντομων παρεμβάσεων όσον αφορά τις τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η πολύ σύντομη παρέμβασή μας που είχε βάση το βηματόμετρο, περιελάμβανε εννέα διαφορετικές τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς, όπως ο καθορισμός στόχων (συμπεριφορά), ο προγραμματισμός της δράσης και η αυτο-παρακολούθηση της συμπεριφοράς. Αυτά υλοποιήθηκαν δίνοντας στον συμμετέχοντα ένα βηματόμετρο και ένα σχεδιάγραμμα βηματισμού μαζί με λεκτικές οδηγίες όπως “Κάθε εβδομάδα μπορείτε να ορίσετε έναν στόχο όσον αφορά τα βήματα σας, για παράδειγμα 6.000 βήματα την ημέρα, και στη συνέχεια κάθε μέρα μπορείτε να γράψετε πόσα βήματα περπατήσατε και να δείτε αν πετύχατε το στόχο σας “. Επίσης, αναπτύξαμε μια τρίωρη εκπαίδευση και ένα εγχειρίδιο για τους ασκούμενους.

Τέτοιες πολύ σύντομες τεχνικές παρεμβάσεις πρέπει να διακριθούν από την απλή παροχή συμβουλών. Οι συμβουλές συνήθως περιλαμβάνουν προτροπές για αλλαγή και πληροφορίες για τις βλάβες της σωματικής αδράνειας ή τα οφέλη της ενεργητικότητας. Παρόλο που αυτό είναι σημαντικό, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να συμπεριληφθούν τεχνικές όπως ο καθορισμός στόχων και η αυτο-παρακολούθηση που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους.

Δείξαμε ότι είναι εφικτό να συμπεριληφθούν πολύ σύντομες παρεμβάσεις στους ιατρικούς ελέγχους και ότι είναι αποδεκτές από τους επαγγελματίες και τους ασθενείς. Τα αρχικά μας ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ήταν αρκετά ελπιδοφόρα. Με βάση την αντικειμενικά μετρούμενη σωματική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας επιταχυνσιόμετρο, η πολύ σύντομη παρέμβαση με βάση το βηματόμετρο είχε εκτιμώμενη πιθανότητα 73% να είναι αποτελεσματική (δηλ. αυξανόμενη σωματική δραστηριότητα σε σχέση με μια κατάσταση ελέγχου χωρίς παρέμβαση). Ωστόσο, όταν εξετάσαμε αυτή την πολύ σύντομη παρέμβαση σε μια μεγαλύτερη δοκιμή (N = 1,007), είχε μόνο μια μικρή, μη σημαντική, θετική επίδραση στην αντικειμενικά μετρημένη σωματική δραστηριότητα σε περίοδο τρειών μηνών. Ωστόσο, η οικονομική αξιολόγηση υποδεικνύει ότι υπάρχει πιθανότητα 60% η παρέμβαση να είναι οικονομικά αποδοτική μακροπρόθεσμα σε σύγκριση με τον Έλεγχο Υγείας του NHS μόνο. Έτσι, η πολύ σύντομη παρέμβαση μπορεί να είναι καλύτερο από το να μην κάνεις τίποτα.

Μπορεί να είναι δυνατή η αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολύ σύντομων παρεμβάσεων με την ενσωμάτωση πρόσθετων στοιχείων παρέμβασης. Η πρόκληση είναι να γίνει αυτό χωρίς να αυξηθεί σημαντικά το κόστος τους. Μια προσέγγιση είναι να συνδυάσουμε μια πολύ σύντομη παρέμβαση η οποία γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο και που παρέχεται από έναν επαγγελματία υγείας με μια «ψηφιακή» παρέμβαση που παρέχει στον ασθενή συνεχή στήριξη για αλλαγή συμπεριφοράς. Ο συνδυασμός των προσωπικών και των ψηφιακών στοιχείων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από ότι η κάθε προσέγγιση μόνη της. Χρησιμοποιήσαμε μια έκδοση αυτού του μοντέλου παρέμβασης στις προσπάθειές μας για τη βελτίωση των ποσοστών διακοπής των καπνιστών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπου το ψηφιακό στοιχείο αποτελείται από ένα πρόγραμμα 90 ημερών από προσαρμοσμένα μηνύματα κειμένου που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο του καπνιστή.

Συστάσεις

  • Υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των σύντομων παρεμβάσεων για την αλλαγή συμπεριφορών όπως το κάπνισμα και η σωματική άσκηση. Αλλά πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις είναι πολύ μεγάλες για να συμπεριληφθούν στις συνήθεις διαβουλεύσεις με τους ασθενείς.
  • Λάβετε υπόψη να χρησιμοποιήσετε πολύ σύντομες παρεμβάσεις, οι οποίες ορίζονται με χρονική διάρκεια όχι περισσότερο από πέντε λεπτά. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους είναι πιο αδύναμα από ό, τι για απλά σύντομες παρεμβάσεις. Ωστόσο, η παράδοση μιας πολύ σύντομης παρέμβασης είναι πιθανόν καλύτερη από αυτή που δεν παρεμβαίνει καθόλου.
  • Αντί να “συμβουλεύετε” μόνο, σκεφτείτε τις πολύ σύντομες επεμβάσεις ως συμπερίληψη μιας ή περισσότερων τεχνικών αλλαγής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι χρήσιμο να ζητήσετε από τον ασθενή να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του ή να κάνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης καταγράφοντας πότε, πού και πώς θα αυξήσει τη σωματική του δραστηριότητα ή θα αποφύγει τα δελεαστικά σνακ.
  • Η παραπομπή των ασθενών σε χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. μια εφαρμογή για κινητά ή μια τοπική ομάδα πεζοπορίας) είναι γρήγορη και μπορεί να ενισχύσει τον αντίκτυπο της παρέμβασης. Η διοργάνωση μιας συνάντησης παρακολούθησης μπορεί επίσης να σας βοηθήσει.
  • Κάντε κάθε επαφή να μετρά. Κάθε φορά που βλέπετε έναν ασθενή, έχετε μια πιθανή ευκαιρία να πείτε κάτι για την αλλαγή συμπεριφοράς. Το πρόσθετο αποτέλεσμα όταν πολλοί επαγγελματίες χρησιμοποιούν πολύ σύντομες παρεμβάσεις με πολλούς ασθενείς μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Translation: Angelos Kassianos

Please follow and like us: