Jak plánovat a mapovat intervence pro změnu chování – strategie založené na teorii a výzkumech

Posted Posted in Behavioural theory, Intervention design

Gerjo Kok, Maastrichtská univerzita, Nizozemsko; Texaská univerzita v Houstonu, USA

V současné době existuje široká řada kampaní a intervencí zaměřených na zdraví veřejnosti a změnu zdravotních návyků, ale jen málo z nich se zakládá na teorii nebo výzkumu. Tento příspěvek stručně popíše, jak při navrhování intervencí postupují psychologové z oblasti psychologie zdraví, a ukáže, jak se tyto procesy liší od jakýchkoli jiných (a v čem jsou lepší).

(more…)

Sociální podpora a zdravé chování: Jak se posunout od dobře míněné pomoci k odborné podpoře

Posted Posted in Interventions, Social Support

Urte Scholz, Universita Zurich &Gertraud (Turu) Stadler, Univerzita Aberdeen

Sociální opora se téměř bez výjimky jeví jako pozitivní věc. Co může být na malé pomoci špatného, jestliže máte někoho, kdo vám uvaří zdravé jídlo, pokud se snažíte jíst zdravě, nebo pokud máte někoho, kdo vás uklidní, když se cítíte mizerně, když váš nedávný pokus přestat kouřit nedopadl úplně nejlépe?
Tyto situace v nás zanechávají dojem, že dobrý úmysl někoho podpořit ještě nemusí úplně stačit. Partner, který pro vás vaří zdravá jídla nebo sestra, která na váschrlí různé tipy na diety ve vás mohou vytvořit pocit, že ví lépe než vy, co je pro vás dobré. Požádali jste je o pomoc? Nebo vám nedůvěřují v tom, že byste vy sami dokázali jíst zdravě? Je tedy opora ve změně chování vždy jen ku prospěchu? Tento text by měl pomoci praktickým lékařům, jak by mohli svým klientům poradit, kde vyhledat užitečnou sociální oporu. Pojďme se zaměřit na definice, co je a co není sociální opora.

(more…)

Velmi krátké intervence pro změnu chování v oblasti zdravotní péče

Posted Posted in Interventions

Stephen Sutton, Univerzita v Cambridge, Anglie

Velké problémy vyžadují velká řešení. Vypořádat se s „Velkou čtyřkou“ chování (fyzická inaktivita, užívání tabáku, nadměrná konzumace jídla a alkoholu) tak, aby to mělo významný vliv na veřejné zdraví, vyžaduje odstupňované intervence, které mohou oslovit velký počet lidí. Jedním ze slibných přístupů v oblasti zdravotní péče je používání krátkých intervencí, které by poskytovali praktičtí lékaři. Například Národní Institut pro péči a zdraví ve Velké Británii doporučuje, aby neaktivním dospělým pacientům poskytovali lékaři v primární péči krátké, na míru šité rady o fyzické aktivitě a navazovali na ně během dalších schůzek.

(more…)

Psychologie zdraví v každodenní praxi

Posted Posted in Health Psychology

Co je na psychologii zdraví praktického?

Psychologie zdraví je mladý, dynamický a rychle se rozvíjející psychologický obor. Psychologové zdraví se zaměřují na aplikaci psychologických teorií a poznatků:

  • v podpoře a udržování zdraví a v prevenci onemocnění,
  • při zkoumání, jak lidé reagují na nemoc, vyrovnávají se s ní, a jak se zotavují,
  • při personalizaci léčby a intervencí,
  • při zlepšování systémů zdravotní péče a zdravotní politiky.

(more…)

Zapřáhněte svou fantazii: jak využít sílu imaginace ke změně zdravotního chování

Posted Posted in If-Then Plans, Interventions, Mental Imagery, Planning

Martin S. Hagger, Curtin University, Australia and University of Jyväskylä, Finland a Dominic Conroy, Birkbeck University of London, UK

Co je to imaginace?

Lidé jsou poměrně dobří v představování si různých věcí. V mysli si často přehrávají budoucí situace a scénáře nebo se věnují dennímu snění o úžasných možnostech. Tyto představované situace jsou často nestrukturované a samovolné. Psychologové proto zjišťují, zda by bylo možné využít schopnost lidí představovat si jako cestu ke zlepšení jejich schopnosti dosahovat cílů či požadovaných výsledků.

(more…)

Síla plánování

Posted Posted in If-Then Plans, Planning

Peter M. Gollwitzer, New York University

Každý máme své zlozvyky. Ve stresu si dáme něco k zakousnutí, nebo při posezení s přáteli vypijeme příliš mnoho alkoholu. Vytváříme si zbytečný stres tím, že se od dokončení naléhavých pracovních projektů necháme odvést sociálními médii, nebo zbytečnými diskuzemi s kolegy, přáteli a rodinou. Jak můžeme tyto zlozvyky změnit?

(more…)

Fear is a bad counsellor

Strach je špatný rádce

Posted Posted in Fear, Incentives

Gjalt-Jorn Peters, Open University, Netherlands

 

Běžně užívanou strategií, jak měnit chování, je apel strachu. Například odstrašování a nyní všudypřítomné odstrašující obrázky na cigaretových obalech anebo v kampaních prosazujících používání bezpečnostních pásů, popř. odrazujících od užívání návykových látek. Výzkum naznačuje, že navzdory své popularitě a rozšířenému používání nemusí být metody vyvolávající strach tím nejlepším způsobem, jak měnit chování lidí, popř. zvýšit jejich povědomí a informovanost.

Jak je to možné? Neměli by se snad lidé bát věcí, které by mohly ohrozit jejich zdraví? Nikdo, kdo zná rizika, by přece nekouřil, neřídil bez pásu ani neužíval pervitin, je to tak? Ne docela…

 

(more…)

E-zdraví:vzdušné zámky (mýdlová bublina) nebo naděje

Posted Posted in E-health, Interventions

Rik Crutzen, Maastrichtskáuniverita, Nizozemsko

 

V současné době lidé používají internet prakticky neustále a pro celou řadu aktivit: od nákupu potravin po posílání vtipných obrázků s kočkami kamarádovi na druhém konci světa.To vše je možné.Internet se také stále více používá v oblastizdraví –tento jev je často označován jako e-zdraví.

 

(more…)

Opravdu mohou peníze změnit všechno? Finanční odměny a překážky a jejich vliv na změnu chování souvisejícího se zdravím

Posted Leave a commentPosted in Financial Incentives, Incentives

Jean Adams, Centre for Diet & Activity Research, University of Cambridge

Od loňského října si velké obchodní řetězce v Anglii ze zákona účtují 5 pencí (cca 2 Kč) za jednorázové plastové tašky – ty tenké sáčky, které dostanete v supermarketech, abyste si mohli domů odnést nákup. Získané peníze jsou obchodníky věnovány na „dobré účely“. Během prvních šesti měsíců tohoto programu poklesl ve významných supermarketech počet prodaných plastových tašek o více než 90% (to je o 7 miliard tašek méně!) a více než 29 milionů liber (865 mil. Kč) se věnovalo na dobročinnost. Jen těžko se z toho dá nevyvodit závěr, že i malá peněžní překážka může mít velký vliv na naše chování.

 

(more…)

O návycích: aplikace vědeckých poznatků o utváření návyků do skutečného světa

Posted Leave a commentPosted in Automaticity, Habit

By Benjamin Gardner, King’s College London

Co je to „návyk“?

Proč jíme v kině při filmu popcorn? Pro většinu z nás platí, že jíst popcorn je habituální odezva (zvyková reakce) na sledování filmu. Psychologové definují habituální chování jako činnosti, které probíhají automaticky na základě naučených asociací mezi situacemi (jdu do kina) a našimi odezvami na ně (dám si popcorn).

(more…)