AutomaticityHabit

Síla vůle vs. nezdravá pokušení – pozor, spoiler – síla vůle většinou prohraje

Amanda Rebar, Central Queensland University, Australia

Vědecká zjištění, že se lidé často nechovají způsobem, který by byl z dlouhodobého hlediska nejlepší pro jejich zdraví, nás už nepřekvapí. Většina lidí ví, že například cvičení je dobré pro fyzické i duševní zdraví, přesto jich o poznání méně cvičí pravidelně. Pokud má člověk v úmyslu začít cvičit, je pouze 50% pravděpodobnost, že tento záměr dotáhne do konce, což je stejná šance na úspěch jako při hodu korunou.

Přemýšleli jste někdy, čím to je, že se lidé oddávají nezdravému chování, a to i navzdory nejlepším úmyslům? V oblasti psychologie zdraví nabývá na věrohodnosti a popularitě takový pohled, že lidské chování je ovlivňováno dvěma systémy. Tyto modely, které zahrnují dvojí proces představují osvěžující přístup, jak lidem pomáhat žít zdravý životní styl, aniž by museli svádět neustálou bitvu s nezdravým pokušením.

Existuje mnoho variant modelů dvojího procesu, ale všechny sdílí společnou myšlenku, že je chování ovlivňováno dvěma systémy – jeden se skládá z vědomých procesů a druhý z procesů automatických. Systém vědomých procesů ovlivňuje chování skrze volní, plánované procesy, které jsou obvykle docela pomalé a vyžadují odhodlání. Systém automatických procesů ovlivňuje chování skrze bezděčné, spontánní impulsy.

I když jsou tyto procesy odlišné, mohou vést ke stejným výsledkům. Představte si například, že nějaká žena změnila svůj jídelníček. Mohlo se to stát tak, že dostala informaci, že má zvýšené riziko srdečních chorob, a tak se rozhodla, že je v jejím nejlepším zájmu udělat změnu – to by byl vědomý proces. Také ale mohla změnit to, co jí jednoduše proto, že neměla chuť nebo nijak netoužila jíst stejná jídla jako obvykle – to by byly procesy automatické.

Systém automatických procesů má dost špatnou pověst. Typicky bývá označován za zdroj nezdravých pokušení, která musí být překonána silou vůle. Obvykle lidi informujeme, proč by měli změnit chování a spoléháme, že je dané informace dostatečně přesvědčí, aby si nastavili cíle a plány na změnu a ujasnili si způsob, jak podle plánu efektivně postupovat každý den. Problémem je, že tyto typy strategií změny chování ne vždy fungují, a když ano, může to být jen na krátkou dobu.

Udržovat si zdravý životní styl bude vždy nepochybně obnášet odolávat různým pokušením, ale existují i způsoby, jak lidem pomoci s jejich automatickým systémem spolupracovat a ne s ním bojovat. Výzkumy ukazují, že existují způsoby, díky kterým je jednodušší odolávat nezdravým automatickým vlivům. Dokonce jsou i způsoby, jak tyto automatické vlivy sladit s vlastními dlouhodobými zdravotními cíli. Jednoduchými změnami ve způsobu, jakým lidem poskytujeme poradenství o životním stylu, můžeme uplatnit výhodu síly vůle v bitvě proti nezdravým pokušením, nebo dokonce přestat bojovat a zařídit, aby „pokušení“ bojovala po boku vedle zdraví.

Praktická doporučení

 • Navrhujme lidem jednoduché změny v každodenních návycích, které jim mohou pomoci vyhnout se nezdravým pokušením. Lidé obvykle mají určitá místa, nálady, zážitky nebo denní dobu, kdy jsou náchylnější k nezdravému chování. Vědomí toho, co vyvolává nezdravá pokušení, těmto pokušením bere sílu a umožňuje nám šetřit vůli na rizikovější chvíle.
  • Příklad: právě jste přestali kouřit – pokud si po cestě domů pravidelně kupujete u benzínové stanice krabičku cigaret, možná bude lepší jet domů z práce jinudy.
 • Vymýšlejme způsoby, jak zjednodušit volbu chovat se zdravě oproti nezdravým variantám chování.
  • Příklad: neskladujte doma nezdravé jídlo. Je menší pravděpodobnost, že si dáte něco nezdravého, pokud to bude vyžadovat procházku do obchodu; tím spíše, když doma naleznete zdravější alternativy.
 • Učiňme dostupnější variantu chovat se zdravě než chovat se nezdravě. Reklama funguje na základě opakování a dobře viditelné značky. Podobné techniky lze aplikovat na chování.
  • Příklad: pokud máte problém brát pravidelně léky, začněte je skladovat na viditelném a bezpečném místě (místo skříně např. okenní parapet v kuchyni) tak, abyste je měli během každodenního fungování pravidelně na očích.
 • Chovejte se zdravě tak, aby to přinášelo uspokojení. Pokud si zdravé chování užíváte, stojí to méně sil a je pravděpodobné, že si je udržíte dlouhodobě. Pokud zdravou variantu považujete za něco nepříjemného, co se musí strpět, pravděpodobně vám to dlouho nevydrží.
  • Příklad: Pokud vaše dítě nesnáší dušenou zeleninu, nenuťte ho ji sníst a neuplácejte ho sladkým, pokud to zvládne. Místo toho zkuste objevovat jiné způsoby úpravy zeleniny, které mu budou vyhovovat. Naučí se tak zeleninu vychutnávat spíše, než se jí vyhýbat.

Překlad: Renáta Čermáková

Please follow and like us: