InterventionsSocial Support

Sociální podpora a zdravé chování: Jak se posunout od dobře míněné pomoci k odborné podpoře

Urte Scholz, Universita Zurich &Gertraud (Turu) Stadler, Univerzita Aberdeen

Sociální opora se téměř bez výjimky jeví jako pozitivní věc. Co může být na malé pomoci špatného, jestliže máte někoho, kdo vám uvaří zdravé jídlo, pokud se snažíte jíst zdravě, nebo pokud máte někoho, kdo vás uklidní, když se cítíte mizerně, když váš nedávný pokus přestat kouřit nedopadl úplně nejlépe?
Tyto situace v nás zanechávají dojem, že dobrý úmysl někoho podpořit ještě nemusí úplně stačit. Partner, který pro vás vaří zdravá jídla nebo sestra, která na váschrlí různé tipy na diety ve vás mohou vytvořit pocit, že ví lépe než vy, co je pro vás dobré. Požádali jste je o pomoc? Nebo vám nedůvěřují v tom, že byste vy sami dokázali jíst zdravě? Je tedy opora ve změně chování vždy jen ku prospěchu? Tento text by měl pomoci praktickým lékařům, jak by mohli svým klientům poradit, kde vyhledat užitečnou sociální oporu. Pojďme se zaměřit na definice, co je a co není sociální opora.

Co je to sociální opora?

Sociální opora je pomoc, kterése člověku, který je konfrontován s problémem činutností postavit se něčemu čelem, dostane od jiné osoby, např. při zkoušenídiet. Opora se zaměřuje na řešení problému nebo přinejmenším na úlevu od stresu, který s problémem souvisí.  Existují tři různé typy opory, které bývají často spojené: Emoční opora poskytuje zklidnění a vyjádření lásky, porozumění a péče člověku, který se stresuje tím, že je pro něj těžké zdravějijíst. Praktická opora, druhý typ opory, je konkrétní jednání zaměřené na pomoc druhým, jako je např. nakupování zdravých potravin. Informační opora jako třetí typ opory nabízí různé návody, jak zdravě jíst (např. vegetariánsky). I když může být opora poskytována téměř kýmkoli, podle výzkumů přichází nejvíce opory od blízkých osob, např. od partnerů, rodiny a přátel. Dalšími důležitými zdroji opory osob se zdravotními problémy jsou zdravotníci a lidé s podobnými problémy.

Jsou dva různé druhy opory, ať již opora, kterou očekáváte v budoucnu nebo opora, kterou jste aktuálně získali v minulosti. Ve stresových situacích mohou lidé přemýšlet o opoře, kterou očekávají  v budoucnosti od druhých osob. Např. kuřák, který plánujeskončit s kouřením, si může představovat oporu, kterou získá od druhých. Tento typ opory se nazývá vnímaná opora a váže se více k optimistickému pohledu do budoucnosti než k aktuální transakcí sociální opory. Vnímaná opora může být poněkud nehmatatelná, protože očekávání opory není vždy otestováno náročnou situací. Jiný způsob, jak se můžeme dívat na oporu, je zeptat se, jakou oporu člověk už získal. Toto je retrospektivní informace o aktuální transakci opory. Např. jakou oporu člověk dostal v posledním víkendu, když se pokusil zdravěji stravovat. Tyto dva druhy opory nejsou nutně ve vzájemné souvislosti. Můžete čekat, že vám někdo blízký pomůže ve chvíli nouze, ale nemusíte si vzpomenout, že jste nedávno nezískali příliš pomoci, když jste se pokoušeli se zdravě stravovat.

Zdařilá opora při změně chování souvisejícího se zdravím
Při sledování výzkumů sociální opory a chování souvisejícího se zdravím ukazuje mnoho studií na pozitivní efekt opory na zdravé chování. Při bližším pohledu ale zjistíme, že mnoho těchto studií se zaměřuje na první druh opory, která byla výše popsána jako vnímaná opora. Pozitivní očekávání opory je konzistentně spojeno s lepším chováním, souvisejícím se zdravím. Druhému typu opory neboli aktuální transakci opory, se ve výzkumech nedostalo tolik pozornosti, a dostupné studie zjistily smíšený efekt. Tyto smíšené výsledky se objevily někdy skutečně díky obtížím v intervencích při získávání opory. Celkově zřejmě neexistuje garance, že by dobře míněná sociální opora pomáhala vždy, když se někdo snaží změnit chování, související se zdravím. Místo toho zřejmě úspěch podpůrných aktivit závisí na:
– osobě, která oporu poskytuje (někdy je pomáhající přítel lepší než pomáhající partner)
– pohlaví poskytovatele (ženy se jeví jako lepší poskytovatelé pro muže i ženy)
– shodě mezi potřebami a poskytovanou oporou, a také
– za jakých podmínek se opora vyskytuje (zda je získaná a udílená opora v rovnováze nebo v nerovnováze)

V literatuře existují studie, které ukázaly, že získaná opora může dokonce uškodit. Opora může přispívat k tomu, zda se člověk bude cítit špatně nebo nebude jednoduše schopen sám zvládat překážky. Zdařilá opora je opora od důvěryhodných blízkých osob, která vychází vstříc vašim potřebám a způsobuje, že se cítíte pochopeni, oceněni a je o vás postaráno v průběhu změny chování – to může být nejlepší volba. Zdařilá opora závisí na tom, zda obě strany spolu komunikují. Osoba, která chce udělat změnu, by měla dokázat ohodnotit a srozumitelně sdělovat své potřeby, a při tom aktivně hledat oporu u těch, kterým plně důvěřuje ohledně toho, že budou na její žádost reagovat. Poskytovatel opory by se měl zaměřit na to, aby uspokojil potřeby příjemce opory respektujícím způsobem, odpovídajícímjeho potřebám.

Praktická doporučení
Co by měli odborníci udělat pro to, aby efektivně podpořilijiné osoby v chování, vedoucího ke zdraví?
Praktičtí lékaři, kteří radí klientům, by je měli povzbuzovat, aby hledali vhodnou oporu, a aby o tom komunikovali se svými blízkými a se zdravotníky.  Při efektivní opoře lidí, kteří se pokoušejí změnit své chování související se zdravím, se snažte mít na mysli následující doporučení:

  • Povzbuzujte jedince, kteří chtějí udělat změnu, aby požádali oporu od blízkých osob, aaby s nimi začali mluvit o tom, co by jim skutečně pomohlo. To může zahrnovat např. i to, aby je nechali samotné.
  • Zkoušejte s klienty natrénovat komunikaci osdělování potřeb ve specifických situacích a dát jim nápady, jak by jim mohla být získaná opora ještě více k užitku. Např. praktický lékař může použít hraní rolí, aby pacientovi nabídl různé scénáře při žádání o pomoc. To by mohlo zvýšit povědomí pacienta o tom, že opora je velmi individuální záležitost a nemusí mu vždy jen pomáhat. Takto může člověk cvičit poskytování poradenství a konstruktivní zpětné vazby, a tak podpořit poskytovatele ve zlepšení transakce opory.
  • Trénujte rozpoznání zdařilé opory, protože změna chování je dynamický proces a potřeby se mohou měnit ze dne na den, což zahrnuje častou adaptaci

 

 

 

Překlad: Renata Hacklová
 

 

 

Please follow and like us: