E-healthInterventions

E-zdraví:vzdušné zámky (mýdlová bublina) nebo naděje

Rik Crutzen, Maastrichtskáuniverita, Nizozemsko

 

V současné době lidé používají internet prakticky neustále a pro celou řadu aktivit: od nákupu potravin po posílání vtipných obrázků s kočkami kamarádovi na druhém konci světa.To vše je možné.Internet se také stále více používá v oblastizdraví –tento jev je často označován jako e-zdraví.

 

 

Co je to e-zdraví?

Pojmem “e-zdraví”označujeme zdravotní péči a informace zprostředkovanéazkvalitňované díky internetu a souvisejícím technologiím.V rámci psychologie zdraví cílí e-zdraví na širokou škálu chování souvisejícího s životním stylem, např. zvyšování fyzické aktivity nebo odvykání kouření.Na základě přehledu literatury, která je k dispozici od přelomu století,můžeme vyvodit závěr, že intervence prostřednictvím internetu mohou být efektivní.Je však důležité, aby byl vývoj těchto intervencí založen na dostupné teorii a vědeckých důkazech.

 

Výhodyinternetových intervencí

Používání internetu a souvisejících technologií může mít několik výhod. V porovnání a intervencemi “tváří v tvář” mohou mít lidé pocit větší anonymity. Anonymita může mít příznivý efekt u intervencí souvisejících s chováním, které by mohlo vyvolat stud (např. používání kondomu nebostřídmost v pití alkoholu). Při intervencích lze navíc využívat GPS satelitní navigaci pro poskytování informací ohledně možností zdravé výživy, které jsou specifické pro danou lokalitu, a tak okamžitě dostupné.Je však třeba poukázat na to, že oba uvedené příklady by měly být považovány za pouhé možnosti a nenaznačují, že je tento způsob výhodný pro všechny internetové intervence.Jsou užitečné jen v případech, kdy nedostatek anonymity nebo nedostupnost možností zdravého stravování přispívají k tomu, že se lidé chovají nezdravě.Jinými slovy, vlastnosti média a možnosti, které nabízí, bychom měli vnímat jako nástroj, ne jako kouzelnýproutek.

 

Výzkum uživatelského chování

Společnou výhodou všech intervencí prostřednictvím internetu je, že umožňují analýzu efektivity: například mohou poskytnout podrobnější informace o tom, kdy uživatelé opustili webovou stránku s intervencí nebo kdy se dostali do slepé uličky.Zjištění mohou být použita k uzpůsobení intervencí potřebám uživatele, a tím ke zvýšení pravděpodobnosti jejich pozitivních výstupů.Také poskytují informace o tom, jak intenzivně se uživatelé intervenci věnují (např. frekvence a doba trvání) a o co se zajímají (tj. téma).

 

Závěr

Povaha intervencí formou e-zdraví nabízí možnosti, které se v oboru psychologie zdraví mohou velice hodit. Nelze je však považovat za kouzelný proutek. Změna chování je komplexní proces a pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu intervencí (ať už online nebo offline) bychom měli spoléhat na veškerou dostupnou teorii a výsledky výzkumů.

 

 

Doporučení pro praxi:

  • E-zdraví může být použito jako nástroj pro změnu chování. Je však důležité systematicky vytvářet intervence zprostředkované touto formou, stejně jako jakékoliv jiné typy intervencí zaměřených na změnu chování;
  • Nepoužívejte e-zdraví jen tak pro nic za nic: charakter média a možnosti, které nabízí, by se měly využívat smysluplně; vždy se zamyslete nad tím, proč chcete využít konkrétní médium a/nebo možnosti, které může nabídnout.

Pokud používáte e-zdraví, zkoumejte uživatelské chování. To vám pomůže zjistit, jak je vaše intervence využívána a zároveň, jak ji vylepšit.

 

 

Překlad:  Mgr. Renáta Čermáková

Please follow and like us: