Intervention designInterventions

Позитивни психологически интервенции на работното място

Александра Мишел, Федерален институт за здраве и безопасност на работното място, Германия, и Анекатрин Хопе, Университет Хумболт, Германия

Работещите прекарват голяма част от времето си на работа. Затова не е изненадващо, че намаляването на изискванията и увеличаването на ресурсите (напр. автономия, социална подкрепа, Аз-ефективност) в работата са важни за насърчаването на баланса между професионалния и личния живот, благополучието и здравето. През последните години изследванията проучваха не само начините за елиминиране на негативните последици от професионалния стрес, но и начините за промоция на ресурсите за подобряване на благополучието на работещите на работа. Въвеждането на позитивни психологически интервенции на работното място е една нова насока в областта на психология на здравето на работното място (Michel, O’Shea, & Hoppe, 2015). Позитивните психологически интервенции се фокусират върху изграждането на ресурси и предотвратяването на загубата на ресурси и включват дейности, които имат за цел да развиват позитивни чувства, поведения и когниции (Sin & Lyubomirsky, 2009). В тази блог публикация ние разглеждаме три подхода, които могат да помогнат на работещите да изградят своите ресурси и да благоприятстват благополучието на работа.

 1. Как мога да видя, да преживея и да ценя повече позитивните аспекти на моята работа?
  Когнитивните стратегии като практикуването на оптимистично мислене и оценяването на положителните преживявания на работното място могат да помогнат на работещите да създадат позитивни емоции и да се чувстват по-добре. В нашето интервенционно изследване ние помолихме болногледачи да посочат едно положително и значимо събитие, което са преживели по време на работа (Clauss, Hoppe, O’Shea, Gonzales-Morales, Steidle, & Michel, 2018). Това може да е положително взаимодействие с техния пациент, приятен разговор с колега или успех в лечението. Помолихме болногледачите да помислят върху това положително събитие и да се насладят на позитивното преживяване. Това петминутно упражнение, подкрепено от аудио-насоки, беше повторено в рамките на десет последователни работни дни. След периода на интервенцията болногледачите в интервенционната група имаха по-ниски нива на умора и емоционално изтощение в сравнение с болногледачите от контролната група. Най-голям ефект от дейностите по позитивно мислене имаше при болногледачите с висока потребност от възстановяване (напр. с усещане за липса на енергия).
 2. Как мога да получа нова енергия по време на работа? Ползата от паузите за почивка
  Изискванията на работата могат да изчерпят енергията на работещите и да доведат до ниска ангажираност в работата и чувства на изтощение и умора. Вземането на кратки почивки от работата дава възможност на работещите временно да изместят вниманието си встрани от работните задачи, за да поддържат и изграждат нова енергия. Ние разработихме две кратки дейности за почивка: симулирана наслада от природата (напр. слушане на звуци от природата като пеене на птици или шум от вълни) и прогресивна мускулна релаксация (Steidle, Gonzales-Morales, Hoppe, Michel, & O’Shea, 2017). Класифицираме такава кратка пауза като „микро-интервенция”, която може да бъде изпълнена на работното място и която дава на работещите почивка от работата, по време на която те изместват вниманието си встрани от работните задачи. В нашето изследване работещите бяха разпределени на случаен принцип в две групи – група с интервенция наслада от природата и група с интервенция прогресивна мускулна релаксация. Резултатите показаха, че и двете кратки ежедневни прекъсвания за почивка, които могат лесно да бъдат въведени в работния ден, повишават енергията на работещите и намаляват умората им в продължение на курса от 10 работни дни.
 3. Как мога да се изключа от работата и да постигна добър баланс между работата и личния живот?
  Работещите, които мислят за и се ангажират емоционално с въпроси, свързани с работата през свободното си време, често срещат трудности да се откъснат или умствено да се изключат от работата. Това може да доведе до влошен баланс между професионалния и личния живот. Следвайки теорията за границите (Ashforth, Kreiner, & Fugate, 2000), ние създадохме интервенция, която дава възможност на работещите да намерят своя индивидуален начин или да интегрират, или да разделят тези две житейски области. Нашата онлайн интервенция учи на майндфулнес като стратегия за когнитивно-емоционално разделяне (Michel, Bosch, & Rexroth, 2014). „Майндфулнес“ описва състоянието на некритично осъзнаване на текущите преживявания (Bishop et al, 2004). В нашата интервенция работещите разсъждаваха върху своите стратегии за разделяне (т.е. стратегии, предназначени да запазят работата и личния живот отделeни една от друга) и научиха упражнения за дишане, които им помагат да се съсредоточат върху настоящия момент и да се отърват от нежелани когниции и емоции, свързани с работата. Това дава възможност на работещите да се съсредоточат върху конкретна дейност в специфичната житейска област (напр. да играят с децата у дома) и да забравят свързаните с работата притеснения или занимания. Резултатите от нашето проучване показаха, че, в сравнение с контролната група, работещите от интервенционната група са изпитали по-малко емоционално изтощение, по-малко негативен афект и основани на стрес конфликти между работата и семейството, а също така и повече психологическо откъсване и удовлетвореност от баланса между работата и личния живот (Michel, Bosch, & Rexroth, 2014).

Заключение
Интервенциите за позитивно размисляне върху работата, прекъсванията за почивка и разделянето на житейските области могат да помогнат на работещите да изградят ресурси и да подобрят своето благополучие. Могат да бъдат отбелязани следните предимства за организациите и за работещите: тези интервенционни дейности могат лесно да бъдат интегрирани в работния ден по време на кратки почивки или да се изпълняват вечер в свободното време. Те могат да бъдат прилагани в различни професионални групи и да бъдат предоставяни чрез онлайн платформи, мобилни приложения за смартфони или на хартия. Организациите и служителите трябва да имат предвид, че най-голяма полза от тези интервенции имат работещите при високи изисквания на работата (напр. висока работна натовареност, емоционално изискващи работни задачи), и че дългосрочните ефекти от тези интервенции все още не са известни. И накрая, тези индивидуални интервенции не могат автоматично да заместят по-всеобхватните усилия за промоция на здравето на работното място (напр. намаляване на натовареността, тиймбилдинг семинари, обучения за лидерство), които целят холистично да подобрят условията на труд.

Практически препоръки

 • Помислете за нещо хубаво, което ви се случи на работното място – по време на обедната почивка или когато завършихте дадена работа. Например: приятен разговор с колега, успешна презентация, задача, която ви беше приятна.
 • Планирайте кратки почивки по време на работния ден, за да се откъснете от работата и да презаредите. Използвайте ги, за да се отпуснете, да медитирате или да отидете на разходка.
 • Опитайте се да се изключите от работата. Малките упражнения за дишане могат да ви помогнат да се съсредоточите върху моментните преживявания и да се отървете от нежеланите мисли и емоции.

*Бихте могли да се запознаете с пълния текст на цитираните литературни източници посредством линковете в текста в страницата на английски език.

Превод: Анна Александрова-Караманова

Please follow and like us: