InterventionsSocial Support

Социална подкрепа и здравно поведение: как да преминем от добронамерена към квалифицирана подкрепа

Урте Шолц, Университет Цюрих, и Гертрауд Щадлар, Университет Абърдийн

Социалната подкрепа изглежда като явление, което е само и единствено позитивно. Какво негативно може да има в малко помощ? Някой да ви приготвя здравословни ястия, когато се опитвате да се храните по-пълноценно, или да ви утешава, когато се чувствате потиснати, защото скорошният ви опит да се откажете от цигарите не е минал много добре? Тези сценарии вече ни подсказват, че добрите намерения да подкрепиш някого може да не са достатъчни. Например ако партньорът ви приготвя здравословни ястия за вас или за сестра ви и ви засипва със съвети относно диетата, това може да ви накара да се почувствате така, като че ли той знае по-добре от вас кое е най-добро за вас. Помолихте ли близките си за помощ? Или те не ви се доверяват напълно, че и сами можете да се храните здравословно? И така, подкрепата за промяна на поведението винаги ли е нещо добро? Целта на този текст е да помогне на практикуващите специалисти да съветват клиентите си как да търсят полезна социална подкрепа. Нека да започнем с дефиницията за социална подкрепа – какво е и какво не е социалната подкрепа.

Какво е социална подкрепа?

Социалната подкрепа е помощ от друг човек към някой, който е изправен пред проблем или предизвикателство (например опитва се да се храни по-здравословно). Подкрепата цели разрешаване на проблема или поне облекчаване на стреса, свързан с проблема. Обичайните начини на подкрепа са три и те често се смесват. Първият е емоционалната подкрепа, или успокояване на човека така, че той да се чувства обичан, разбран и обгрижен, когато е стресиран от това колко е трудно да се храни по-пълноценно. Вторият начин е практическата подкрепа, т.е. предприемането на конкретни действия за помагане на другия, като например закупуването на здравословни храни. Третият начин е информационната подкрепа, например даване на съвети как да се ядат повече зеленчуци. Въпреки че подкрепата може да дойде от всеки един друг човек, изследванията установяват, че в повечето случаи тя идва от близки хора като романтичен партньор, семейство и приятели. За хората със здравословни проблеми важни източници на подкрепа често са здравните специалисти, както и други хора, които имат същите заболявания.

Съществуват два различни вида подкрепа – подкрепа, която очаквате в бъдеще, и подкрепа, която реално сте получили в миналото. Хората могат да мислят за подкрепата, която очакват да получат от другите при стресови ситуации в бъдеще. Например един пушач, който възнамерява да спре цигарите, може да си представя подкрепата, която другите ще му предложат. Този тип подкрепа се нарича възприета подкрепа. Тя е повече свързана с оптимистичния възглед на хората за бъдещето, отколкото с действителното оказване на подкрепа. Възприетата подкрепа може да бъде малко завишена, тъй като очакванията за подкрепа не са непременно проверени в трудна ситуация. Вторият вид подкрепа е свързан с това каква подкрепа човек е получил при даден проблем. Това са ретроспективни отчети за действително оказване на подкрепа. Например, каква помощ е получил някой през последната седмица, докато се е опитвал да се храни по-здравословно. Тези два вида подкрепа не са задължително тясно свързани един с друг. Може да очаквате вашите близки да ви помогнат, когато имате нужда, но ако се обърнете към спомените си може да откриете, че не сте получили много помощ при скорошния си опит да се храните по-пълноценно.

Квалифицирана подкрепа за промяна на здравното поведение

Редица проучвания установяват положителни ефекти на социалната подкрепа върху здравното поведение. Ако погледнем по-внимателно обаче, ще видим, че много от тях се фокусират върху първия вид подкрепа, описана по-горе – възприетата подкрепа. Позитивното очакване на подкрепа е това, което е свързано с по-добри здравни поведения. На втория вид подкрепа, действителното оказване на подкрепа, се обръща много по-малко внимание в научните изследвания, като засега резултатите показват смесени ефекти. Тези смесени резултати вероятно понякога произтичат от неуспеха действително да се повиши подкрепата в рамките на интервенциите. Като цяло, изглежда няма гаранция, че добронамерената социална подкрепа е от полза, когато някой се опитва да промени здравното си поведение. Вместо това, успехът на оказваната подкрепа зависи от:

– това кой предоставя подкрепата (понякога е по-добре, ако помощта идва от приятел, а не от съпруг),
– пола на подкрепящия (жените изглежда са по-добри в оказването на подкрепа както на мъже, така и на жени),
– съответствието между нуждите от подкрепа и предоставянето на подкрепа,
– това при какви условия възниква (дали даването и получаването на подкрепа е балансирано или асиметрично).

Всъщност според някои проучвания получаването на подкрепа може дори да навреди. Подкрепата може да допринесе за това да се чувствате потиснати или просто да не сте в състояние да се справите сами с даденото предизвикателство. Най-добрият вариант може да е квалифицираната подкрепа (skilled support) – подкрепа от доверени хора, която отговаря на вашите нужди и ви кара да се чувствате разбрани, ценени и обгрижени, докато променяте поведението си (Rafaeli & Gleason, 2009). Квалифицираната подкрепа зависи и от двете страни, които комуникират помежду си. Човекът, който иска да направи промяна, трябва да оцени своите нужди и да ги изрази ясно, активно търсейки подкрепа от хора, на чиято отзивчивост може да се довери напълно. Оказващият подкрепа трябва да се стреми да отговори на тези нужди по начин, показващ уважение и отзивчивост.

Практически препоръки

И така, какво трябва да направят хората, за да подкрепят ефективно някого за промяна на здравното поведение? Практикуващите специалисти трябва да насърчават клиентите си да търсят квалифицирана подкрепа и да обсъждат това с близките си хора и със здравни специалисти. За да подкрепите ефективно друг човек в опита му да промени здравно поведение, имайте предвид следните препоръки:

  • Насърчавайте хората, които искат да направят промяна, да търсят подкрепа от доверени близки и да обсъждат с тях кое наистина би им било от полза. Това включва и желанието да бъдат оставени да се справят сами!
    – Упражнявайте с клиентите си как да съобщават за своите нужди в конкретни ситуации и как да отправят предложения относно получената подкрепа, за да бъде тя по-полезна за тях. Например практикуващите специалисти могат да използват ролева игра, за да проиграят различни сценарии за искане на подкрепа. Това трябва да включва и повишаване на информираността, че подкрепата е много индивидуален въпрос и не винаги е от полза. По този начин човекът може да практикува даването на насоки и конструктивна обратна връзка на своите близки, за да могат те да подобрят оказваната подкрепа.
    – Упражнявайте разпознаването на квалифицираната подкрепа. Тъй като промяната на поведението е динамичен процес и нуждите могат да се променят всеки ден, това може да изисква чести адаптации.

 

*Бихте могли да се запознаете с пълния текст на цитирания литературен източник посредством линка в текста в страницата на английски език.

 

Превод: Анна Александрова-Караманова

 

 

Please follow and like us: