Health Psychology

Използване на психология на здравето в ежедневната ви практика

Карън Морган, Медицинско училище към Университет Пердана и Кралски колеж по хирургия в Ирландия, Куала Лумпур, Малайзия, и Робърт Сандерман, Университет Грьонинген и Университет по здравеопазване и технологии в Твенте, Холандия.

Практически аспекти на психология на здравето

Психология на здравето е млада, динамична и бързо развиваща се психологическа дисциплина. Здравните психолози се занимават с прилагането на психологическата теория и емпирично знание в областта на:

  • насърчаване и поддържане на здравето и предотвратяване на заболявания;
  • разбиране на това как хората реагират на, справят се с и се възстановяват от заболявания;
  • персонализиране на терапиите и интервенциите;
  • подобряване на системите за здравеопазване и здравната политика.

Психология на здравето си задава въпроса какво мотивира здравните поведения и как могат тези поведения да бъдат променени, а също и по какъв начин емоциите и убежденията са свързани с тези поведения и последиците от тях. Следователно здравните психолози работят в множество различни типове среда и с различни групи хора, в това число пациенти, полагащи грижи за тях, семейства, отделни хора от общността, здравни специалисти, здравни системи и институции. В резултат на това някои основни понятия от областта на психология на здравето имат отношение към работата на всички специалисти, работещи с пациенти или в областта на промяна на поведението.

Насърчаване и поддържане на здравето и предотвратяване на заболявания

Въпреки че бремето на хроничните заболявания бързо се увеличава в световен мащаб, голяма част от това е предотвратимо. Епидемиологичните изследвания показват, че първичната превенция (напр. намаляване на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания) е по-ефективна от вторичната превенция за намаляване на смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания. Психология на здравето може в огромна степен да допринесе за намаляване на рисковите фактори за заболявания чрез идентифицирането на специфични поведения (напр. тютюнопушене, нездравословно хранене, липса на физическа активност, посещаване на профилактични прегледи) и необходимостта от тяхната промяна.

Психология на здравето се фокусира върху психологическите механизми (напр. знание, нагласи, когниции) и социалните влияния, които могат да възпрепятстват промяната и да доведат до устойчиви модели на нездравословно поведение. По-доброто разбиране на тези процеси помага за намирането на оптимални начини за подпомагане на хората да се освободят от подобни нездравословни навици и, например, да спрат пушенето или да увеличат консумацията на плодове. Разработването и използването на приложения в областта на електронното здравеопазване постоянно се увеличава, а предоставянето на техники за промяна на поведението чрез приложения и устройства предоставя много интересна възможност на психология на здравето.

Разбиране на това как хората реагират на, справят се с и се възстановяват от заболявания

Болестта има психологически ефекти, които могат да повлияят възстановяването. Хората могат да преживяват стрес, тревожност или депресия или да се борят с ефектите на болестта върху тяхната идентичност. Здравните психолози се опитват да разберат как най-добре да подкрепят боледуващите хора, като същевременно изследват сложните връзки между когнициите, справянето, резултатите и значимите здравни поведения (напр. придържането към предписаното медикаментозно лечение при различни групи). Здравните психолози разглеждат критично дефиницията и измерването на ключовите поведения при боледуване, например: Как може да се измери придържането към предписано медикаментозно лечение? Какво е „приемливото“ ниво на придържане? Използват се теории и модели, които да обяснят и предскажат свързаните с болестта поведения и резултати, и да формират основата за дизайн на интервенции, насочени към положителни промени в поведението. Здравните психолози се опитват да разберат и как и за кого тези интервенции са най-ефективни.

Персонализиране на терапиите и интервенциите

Искаме да разберем, например, как промяната в поставянето на цели или в социалните умения може да доведе до по-добри резултати като по-добро самоуправление на хронично заболяване или генериране на социална подкрепа. Разкриването на такава връзка предполага ефект на медиация. Подобни научни изследвания са важни, тъй като ни дават възможност да подобрим интервенциите си. Те отварят „черната кутия“ на интервенцията и показват кои от компонентите й са ефективни и оказват влияние върху резултата.  Също така е много важно да знаем кое работи най-добре при кого. Да предположим, че една когнитивно-поведенческа или майндфулнес интервенция помага на пациентите с рак да се справят с последиците от заболяването. Някои индивиди обаче не се повлияват от предоставената им терапия. Изследователските техники ни позволяват да установим дали пациентите с определени характеристики (като пол, възраст или личностни особености) реагират по-добре или по-зле на една от тези терапии. Това е от голяма полза при определянето на това, коя терапия работи най-добре при кого – персонализирана терапия.

Подобряване на системите за здравеопазване и здравната политика

Начините, по които лекари, медицински сестри и други здравни специалисти взаимодействат с пациента, могат да имат значително влияние върху неговата реакция на заболяването и лечението. Освен че работят с пациенти, с полагащите  грижи за тях и със семействата, здравните психолози могат да работят и със здравните специалисти. Психология на здравето има важна роля в образованието на здравните специалисти като насърчава пациент-центрираната грижа, която подпомага повишеното самоуправление на болестта, давайки възможност на хората да контролират здравето си и помагайки им да правят по-добри избори. Това включва проучване на комуникативния стил на здравните специалисти и намирането на начини за по-добро съответствие между този стил и нуждите на пациентите с цел подобряване на резултатите в здравеопазването. Така например в различни страни катедрите по психология на здравето в академичните болници обучават студентите по медицина в описаните области.

Допитайте се до здравни психолози

Ако във вашата работа се занимавате с описаните по-горе проблеми и искате да сте информирани за най-новите постижения в тази област, предлагаме ви да следите нашия блог „Практическа психология на здравето“. Освен това, ако имате нужда от практическа помощ, не се колебайте да се свържете с катедра по психология на здравето във вашата собствена страна (Секция „Психология на развитието и здравето“ към Институт за изследване на населението и човека при БАН или Магистърска програма „Психология на здравето“ в СУ „СВ. Климент Охридски“) и да видите дали те могат да ви помогнат. Може да се обърнете към здравните психолози за отговор на бърз въпрос или за сътрудничество, например в проект за промоция на здравето.

Превод: Анна Александрова-Караманова

Please follow and like us: