E-healthInterventions

Електронното здравеопазване: популярност и перспективи

Рик Крутсен, Университет Маастрихт, Холандия

В днешно време хората използват интернет постоянно и за широк кръг дейности: от купуването на хранителни стоки до изпращането на смешна снимка на котка до приятел на другия край на света. Всичко това е възможно. Също така, интернет се използва все повече и повече в областта на здравеопазването, при което възниква терминът „електронно здравеопазване“ (e-health).

Какво е електронно здравеопазване?

„Електронното здравеопазване“ включва здравни услуги и информация, доставени или допълнително подсилени чрез интернет и свързаните с него технологии (Eysenbach, 2001). В рамките на психология на здравето електронното здравеопазване е насочено към широк кръг здравни поведения, като например повишаване на физическата активност или отказване на цигарите. Въз основа на преглед на литературата, налична в началото на новия век, може да се заключи, че тези интернет-доставени интервенции могат да бъдат ефективни (Kohl, Crutzen, & de Vries, 2013). Важно е обаче процесът на разработване на тези интервенции да бъде направляван от наличните теории и емпирични доказателства.

 

Предимства на интернет-доставените интервенции

Използването на интернет и свързаните с него технологии може да има някои предимства. Например, хората могат да се чувстват по-анонимни в сравнение с интервенциите, които се предоставят лице-в-лице. Тази анонимност може да бъде благоприятна при интервенции, отнасящи се поведение, което може да предизвиква срам (например употреба на презервативи или намаляване на употребата на алкохол). Освен това, интервенциите могат да използват GPS сателитна навигация, за да предоставят информация за места за здравословно хранене, намиращи се в близост до местоположението на потребителя. Имайте предвид обаче, че тези два примера представляват само възможности и не предпоставят, че това е предимство за всички интернет-доставени интервенции. Те са от полза само ако се установи, че липсата на анонимност или достъпност на здравословни възможности за хранене наистина допринасят за нездравословното поведение на хората. С други думи, характеристиките на средата и възможностите, които тя предлага, трябва да се разглеждат като инструмент, а не като панацея.

 

Проучване на използването на интервенциите

Едно предимство на всички интернет-доставени интервенции е, че те дават възможност да се проучи как се използва дадена интервенция от потребителите: например те дават подробна информация за това на кое място потребителите напускат сайта или пък се застояват. Това може да се използва, за да се адаптират интервенциите към нуждите на потребителя и да се увеличи времето на използване на интервенцията и вероятността за положителни резултати. Освен това се получава информация за това колко интензивно посетителите използват интервенцията (напр. честота и продължителност) и от какво се интересуват (напр. определени теми).

 

В заключение Електронните здравни интервенции имат определени характеристики, предлагащи възможности с голям потенциал да бъдат полезни в областта на психология на здравето. Въпреки това, те не са панацея. Промяната в поведението е сложен процес и ние трябва да се основаваме на всички налични теории и емпирични доказателства, за да се увеличи вероятността нашите интервенции да бъдат ефективни – както онлайн, така и офлайн.

 

Препоръки за практиката:

  • Електронното здравеопазване може да се използва като инструмент за промяна на поведението. Въпреки това, важно е интернет-доставените интервенции да се разработват систематично, точно както всички други видове интервенции за промяна на поведението;
  • Не използвайте електронното здравеопазване просто заради самото му използване: характеристиките на средата и възможностите, които тя предлага, трябва да се използват само целенасочено; винаги мислете за това, защо искате да използвате определена медия и/или възможностите, които тя предлага.
  • Ако използвате електронно здравеопазване, проучете използването на интервенцията. Това може да ви помогне да разберете как се използва вашата интервенция, както и да ви послужи за усъвършенстване на интервенцията.

 

*Бихте могли да се запознаете с пълния текст на цитираните литературни източници посредством линковете в текста в страницата на английски език.

 

Превод: Анна Александрова-Караманова

Please follow and like us: